Kūryba

Ritos Mockeliūnienės nuotr.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                                                

Palikite komentarą (2 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (1 Komentarai)
Palikite komentarą (4 Komentarai)
Palikite komentarą (3 Komentarai)

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Balta žiemos tyla... Tylus baltumas, nuo kurio prašviesėja ir naktys. Einu baltu miško takeliu ir klausausi baltos miško pasakos...

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)