Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Negalios ABC
Nustatymai

* * *

Poreikio nustatymas

Vienas iš NDNT nustatomų specialiųjų poreikių – specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis. Jo nustatymo tvarką pristato NDNT Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda PIKELYTĖ.

Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai ir, tam tik­rais atvejais, esant lėtinei inkstų ligai.

Konkrečius kriterijus nustato Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo 3 priedas „Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo kriterijų sąrašas“:

 • labai sutrikusios galūnių funkcijos sergant nervų sistemos, atramos ir judėjimo apa­rato ligomis, kai bent vienos kojos jėga yra 0-2 balai (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
 • labai sutrikusios galūnių funkcijos, kai yra nugaros smegenų pažeidimas pagal klasifikaciją ASIA A, B (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
 • abiejų kojų arterijų aterosklerozė, kai kraujotakos nepakankamumas yra ne žemesnės nei II B stadijos pagal Fonteno klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 • abiejų kojų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (abiejų kojų lėtinė venų liga), C5–C6 klasės klasifikacija pagal CEAP klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specia­listų išvada);
 • abiejų kojų limfostazė, III–IV stadija pagal Mikos klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 • lėtinė inkstų liga, IV–V stadija, kai atliekamos dializės (pateikta gydytojo nefrologo išvada);
 • III–IV laipsnio stuburo deformacijos, kai asmeniui stovėti ir judėti reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 • būklė po hemipelvektomijos (vienos dubens pusės pašalinimo operacijos) reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojų specialistų išvada);
 • klubo sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specia­listų išvada);
 • kelio sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specia­listų išvada);
 • šlaunies arba blauzdos bigė;
 • abiejų pėdų bigės Šoparo sąnaryje.

Tam, kad NDNT galėtų atlikti specialiojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimą, asmuo NDNT turi pateikti prašymą, gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT ir prie jo pridėtus reikiamus medicininius dokumentus.

Specialusis automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis gali būti nustatytas 6 metams (jei numatoma, kad žmogaus sveikatos būklė gali keistis) arba neterminuotai (jei organizmo sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio).

Kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Iš NDNT gavus pažymą apie nustatytą specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį, svarbu žinoti:

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama ir mokama:

 • asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimą;
 • šeimoms, auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui buvo pripažinta visiška negalia, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimą. Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis.

Dokumentai, kuriuos, kreipiantis į „Sodrą“, reikia pateikti kompensacijai gauti:

 1. Prašymą skirti lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą, išduotą NDNT (šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, neįgalaus vaiko gimimo liudijimą);
 4. Vairuotojo pažymėjimą. Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo;
 5. Dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas;
 6. Transporto priemonės registracijos liudijimą;
 7. Nepriklausomo turto vertintojo išduotą automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaitą; tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis;
 8. Tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo ir/ar remonto išlaidas.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje