Ką reikia žinoti, prireikus judėjimo techninės pagalbos priemonės

Negalios ABC
Nustatymai

Judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms lengviau prisitaikyti prie aplinkybių padeda techninės pagalbos priemonės (TPP). Pateikiame Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TPNC) informaciją apie tai, ką reikia žinoti prireikus judėjimą palengvinančių priemonių.

Kas turi teisę įsigyti TPP?

Teisę įsigyti TPP turi asmenys, kuriems nustatyti specia­lieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.


Aprūpinimo TPP tvarka

Norint įsigyti TPP reikia kreiptis į už tai atsakingą savivaldybės įstaigą arba į TPNC skyrių, kurie yra įsikūrę visose šalies apskrityse (toliau – Centro teritorinis padalinys) ir pateikti prašymą bei reikiamus dokumentus.

 • Asmenys aprūpinami turimomis judėjimo TPP, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka. Pirmiausiai skiriama atnaujinta TPP, tačiau jei asmuo nepagrįstai atsisako jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius atitinkančios techniškai tvarkingos atnaujintos TPP, jis įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.
 • Asmenims, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas arba dirba, esant galimybei, skiriama nauja TPP.
 • Savivaldybės įstaigos specialistai ar Centro teritorinio padalinio darbuotojai, išduodami judėjimo TPP, apmoko jomis naudotis ir sudaro asmens aprūpinimo TPP sutartį ir (ar) asmens aprūpinimo TPP perdavimo aktą.
 • TPP asmenys privalo pasiimti patys iš savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos pristatomos asmens nurodytu adresu pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarką. Neatsiėmus pageidaujamos TPP per 30 dienų, ji išduodama kitam asmeniui.
 • Visos išduotos judėjimo TPP, kai tampa nebereikalingos asmeniui mirus arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos grąžinamos, išskyrus priemones, kurias asmuo įsigijo su perdavimo aktu.


Teisė pakartotinai gauti judėjimo TPP įgyjama šiais atvejais:

 • pasibaigus anksčiau gautos TPP naudojimo terminui ir ją grąžinus;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei ar fiziniams duomenims;
 • kai gauta TPP naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl TPP skyrimo (prašymų formas galima rasti NDNT tinklalapyje);

2. Išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), kurį išrašo:

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai – kreipiantis pirmą kartą ar pasikeitus asmens sveikatos būklei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai – kreipiantis pirmą kartą ar pasikeitus asmens sveikatos būklei dėl aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui.

3. asmens arba vieno iš tėvų tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4. neįgaliojo pažymėjimą;

5. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

6. kreipiantis dėl lovos staliuko, elektrinio vonios suoliuko, valdomo pulteliu, rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos, čiužinio praguloms išvengti – pažymą dėl nustatyto nuolatinės slaugos poreikio.

Turimomis TPP asmenys aprūpinami prašymo pateikimo dieną, pateikus būtinus dokumentus ir sumokėtą įmoką patvirtinančius dokumentus (jei to reikia), nesant galimybės to padaryti, – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Kai reikalingos TPP Centro teritoriniame padalinyje nėra, asmeniui teikiama informacija apie TPP gavimo galimybes ir terminus.


Priemokos už TPP:

 • rankomis reguliuojama lova: už naują – 43 EUR, už pakartotinai išduodamą – 20 EUR;
 • automatiškai reguliuojama lova: už naują – 72 EUR, už pakartotinai išduodamą – 35 EUR;
 • kojomis minamas triratis ar keturratis: už naują – 10 proc. kainos, už pakartotinai išduodamą – 10 proc. likutinės vertės;
 • naktipuodžio kėdutė: už naują – 6 EUR, už pakartotinai išduodamą – 3 EUR;
 • vaikštynė su staliuku: už naują – 9 EUR, už pakartotinai išduodamą – 5 Eur.

Vaikai vaikštyne su staliuku ir naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai.


Priemonės, išduodamos be išrašo iš medicinos dokumentų

Išrašo iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) nereikia pateikti kreipiantis dėl šių priemonių: neįgaliųjų tvirtinimo sistemų (diržų, petnešų ir korsažų, naudojamų sėdint vežimėlyje), plaštakos apsauginių priemonių, padangų, įvairių vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalių ir detalių, vaikščiojimo lazdelių, vasarinių ir (ar) žieminių antgalių, paminkštintų pažastinių ramentų pažasties dalių, paminkštintų pažastinių ramentų rankenėlių, įvairių vaikščiojimo priemonių dalių ir detalių, sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriaus, sėdimųjų baldų dalių, patiesalų praguloms išvengti, čiužinio užvalkalo.

Išrašo iš medicinos dokumentų nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus TPP naudojimo laikui.

Kreipiantis dėl čiužinio praguloms išvengti išrašą iš medicinos dokumentų 027/a arba E027 formą reikia pateikti tik tuo atveju, jei asmuo neturi specialiųjų poreikių nustatymo pažymos, tačiau jam yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše nurodytų ligų: galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, pasireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; kraujo ir kraujodaros organų ligų esant sunkiam funkciniam sutrikimui arba kai asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis.

Kreipiantis dėl rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos pateikti išrašą iš medicinos dokumentų 027/a arba E027 formą reikia tik tuo atveju, jei asmuo neturi specialiųjų poreikių nustatymo pažymos, tačiau asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje