Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Negalios ABC
Nustatymai

Neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis gali būti pritaikomi būstai. Pateikiame svarbiausią informaciją, ką reikia žinoti prireikus būsto pritaikymo.

Būstas gali būti pritaikomas neįgaliesiems šiais atvejais:

 • kai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • kai reikia bet kurio tipo vežimėlio;
 • kai reikia kitų judėjimo priemonių, pavyzdžiui, vaikštynės, ramentų;
 • kai asmeniui nustatomas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (F kodas).


Reikalavimai pritaikomam būstui

Svarbu atkreipti dėmesį, kad būstas turi būti deklaruota ir faktinė asmens gyvenamoji vieta, į jį neturi būti apribotos daiktinės teisės, o būsto savininkas turi sutikti, kad būstas būtų pritaikomas. Taip pat būstas turi būti baigtas ir pripažintas tinkamu naudoti. Gali būti pritaikomi ir naujos statybos (kai baigtumas ne mažesnis nei 80 proc.) būstai, bet tuomet būsto pritaikymo darbus organizuoja pats pareiškėjas.


Darbai neįgaliajam, kuriam nustatytas slaugos poreikis arba vežimėlio poreikis:

Būsto viduje:

 • įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos) asmeniui perkelti ir jos montavimas;
 • sanitariniai įrenginiai (klozetas, praustuvas, vonia, dušas (trapas, jei nėra techninių galimybių, – dušo padėklas arba nuotekų išsiurbimo stotelė), dušo užuolaida arba viena sienelė ir užuolaida), svirtiniai vandens maišytuvai) ir jų įrengimas, perstatymas, pritaikymas, pagalbinės sienos tarp tualeto ir vonios patalpų išardymas, patalpų didinimas (nekeičiant atraminių sienų išdėstymo), pertvarų jungimas, dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai (įskaitant ventiliacijos, rankšluosčių džiovintuvo įrengimą); atlenkiamo dušo stalo ar kėdutės, suolelio vonios kambaryje (persėsti į vonią) pirkimas ir pastatymas; elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 100 litrų), jeigu centralizuotai nėra tiekiamas šiltas vanduo, pirkimas ir pastatymas;
 • slenksčių pažeminimas, išardymas, slenksčio nuolydžio įrengimas; balkono durų paplatinimas ir grindų pakėlimas iki slenksčio lygio; durų paplatinimas ir įrengimas, papildomos durų angos įrengimas; koridoriaus paplatinimas (nekeičiant viso buto išplanavimo); turėklų, įvairių atramų, laikiklių pritvirtinimas ar pastatymas;
 • elektros, telefono jungik­lių ir šakutės lizdų, vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio, papildomo šakutės lizdo įrengimas pasiekiamame lygyje; automatinio, įsijungiančio nuo judesio arba įjungiamo nuotolinio valdymo įrenginiais apšvietimo įrengimas;
 • balkono apsaugos nuo iškritimo (tinklų, grotų ir pan.), išskyrus balkono stiklinimą, įrengimas; dujų nuotėkio sig­nalizatoriaus įrengimas; saugos priemonių įrengimas (sienų dangos minkštinimas arba jos keitimas, apsauginių plėvelių langams klijavimas, durų užraktų ar apsaugų įrengimas ir pan.);
 • įvairių buities įrenginių (skalbimo mašinos, džiovyklės, viryklės) pastatymas ir prijungimas (išskyrus pirkimą);
 • kabinamųjų bei montuojamųjų baldų pritaikymas, kabinimas, pastatymas ir montavimas (išskyrus pirkimą);
 • keltuvo (lifto) tarp aukštų būsto viduje įrengimas individualiuose namuose.

Pastaba. Nesant techninių galimybių įrengti būste sanitarinius įrenginius arba pritaikyti esančius būste, komisijos sprendimu gali būti perkami mobilūs techninės pagalbos įrenginiai (mobilios vonios ir mobilūs tualetai).

Būsto išorėje:

 • buitiniai biologiniai valymo įrenginiai ir jų montavimas, nuotekų įvado prijungimas prie buitinių nuotekų tinklo;
 • vandentiekio įrenginiai ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio, gręžinio ar centralizuoto vandentiekio tinklo, iki individualaus gyvenamojo namo, įrengimas.

Patekimas į būstą:

 • išorės laiptų pritaikymas, turėklų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių pastatymas;
 • papildomo apšvietimo įrengimas prie būsto durų ir laiptinėje iki būsto; įvairaus ženklinimo laiptinėje įrengimas (laiptų pakopų žymėjimas ir pan.);
 • įvairaus tipo prievažų, nuovažų, rampų, vežimėlio traukimo mechanizmų įrengimas ir pritaikymas; privažiavimo iki automobilio saugojimo vietos (stovėjimo aikštelės ar garažo), prievažų, nuovažų, rampų, keltuvų (liftų) vietų įrengimas;
 • įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas;
 • laiptų kopiklio, vežimėlio apsisukimo ir (arba) saugojimo aikštelės įrengimas;

Pastaba. Laiptų kopikliai gali būti perkami tik tokiu atveju, jei nėra techninių galimybių įrengti keltuvą (liftą).


Darbai neįgaliajam, kuriam nustatytas kitų nei vežimėlis techninės pagalbos priemonių poreikis:

Įėjimas į būstą:

 • išorės laiptų pritaikymas; turėklų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių pastatymas;
 • papildomo apšvietimo įrengimas prie būsto durų ir laiptinėje iki būsto; įvairaus ženklinimo laiptinėje įrengimas.

Būsto viduje:

 • suolelio vonios kambaryje (persėsti į vonią) pastatymas;
 • elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 100 litrų), jeigu centralizuotai nėra tiekiamas šiltas vanduo, pastatymas;
 • turėklų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių vonios, dušo ar tualeto kambariuose pastatymas.


Darbai neįgaliajam, kuriam nustatytas I lygio priežiūros (pagalbos) poreikis esant F kodui:

 • balkono apsaugos nuo iškritimo (tinklų, grotų ir pan.), išskyrus balkono stik­linimą, įrengimas; dujų nuotėkio signalizatoriaus įrengimas; saugos priemonių įrengimas (sienų dangos minkštinimas arba jos keitimas, langų apsauginių plėvelių klijavimas, durų užraktų ar apsaugų įrengimas ir pan.)


Būsto pritaikymui skiriamos sumos:

Būstui pritaikyti gali būti skiriama 5700 eurų valstybės lėšų ir 3800 eurų savivaldybės lėšų (iš viso – iki 9500 eurų).

Kai įrengiamo keltuvo ar lifto kėlimo aukštis siekia pirmąjį namo aukštą ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas, valstybės biudžeto lėšų dalis siekia iki 3230 eurų. Kai tokio paties aukščio įrenginio darbus organizuoja savivaldybė, valstybės lėšos siekia 6270 eurų. Kai keltuvo ar lifto kėlimo aukštis yra didesnis nei namo pirmasis aukštas ir jei darbus organizuoja pats asmuo, tuomet valstybės biudžeto dalis sieks 6270 eurų.

Norint pritaikyti būstą, reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kurios sudaryta komisija nustato būsto pritaikymo poreikį. Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą savivaldybėms koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Būsto pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje