Specialieji poreikiai pensinio amžiaus asmenims

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte–atsakome 

„Mano 75 m. tėvas serga onkologine liga. Noriu sužinoti, kokie specialieji poreikiai jam gali būti nustatyti ir kur dėl to kreiptis“, – teiraujasi vilnietė A.B.

Į klausimus atsako Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Manfredas Žymantas.

Kada pensinio amžiaus asmenims nustatomi specialieji poreikiai?

Kai pensinio amžiaus žmogus dėl ilgalaikių sveikatos sutrikimų netenka savarankiškumo, kasdieniame gyvenime jam reikia kitų žmonių arba techninės pagalbos priemonių, gali būti nustatyti specialieji poreikiai.

Kas nustato specialiuosius poreikius?

Specialiuosius poreikius nustato tik Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), gavusi žmogų gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT ir kitus medicininius dokumentus, pagrindžiančius nustatytas diag­nozes bei organizmo funkcijų sutrikimus. NDNT negalios vertinimą atlieka griežtai vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų patvirtintais kriterijais. Nustačius specialiuosius poreikius, išduodama specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.

Kokie specialieji poreikiai gali būti nustatyti?

Kai žmogaus fizinė arba psichinė būklė visiškai apriboja jo galimybes savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą, t. y. jis yra visiškai priklausomas ir jam reikalinga nuolatinė slauga, tokiam žmogui nustatomas nuolatinės slaugos poreikis.

Kai dėl labai didelių organizmo funkcijų sutrikimų reikalinga tik kito asmens priežiūra, pagalba namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą (t. y. žmogus nėra visiškai praradęs savarankiškumo, nėra visiškai priklausomas nuo kito žmogaus, pvz. jei jam paduodama, gali pats pavalgyti, padedant iš lovos persėda į neįgaliojo vežimėlį), nustatomas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Be minėtų poreikių dar gali būti nustatytas transporto išlaidų ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nenustatomas).

Kada nustatomas nuolatinės slaugos poreikis?

Tik iš diagnozės pavadinimo pasakyti, koks poreikis bus nustatytas, neįmanoma. Tas pats susirgimas skirtingiems žmonėms gali sukelti skirtingas pasekmes. Pavyzdžiui, vieno žmogaus, patyrusio insultą, funkcijos beveik atsistato ir jis savarankiškai gali vaikščioti, atlikti kasdienius darbus. Kitas negali savarankiškai judėti, savarankiškai pavalgyti – jam reikia paduoti, padėti tualete. Trečiasis, kaip bebūtų gaila, lieka visiškai priklausomas – žmogus nevaldo rankų ir kojų, jį reikia maitinti, jis nekontroliuoja šlapinimosi, tuštinimosi ir pan. Panašiai yra ir su onkologiniais susirgimais – žiūrint, kokia ligos stadija, kaip pažeisti įvairūs organai ir sutrikusios jų funkcijos.

Specialiųjų poreikių nustatymas kiekvienam yra labai individualus. Kaip jau sakyta, labai svarbu, koks yra asmens savarankiškumas. Jį gydytojas nurodo Barthel indekso lentelėje. Kad būtų nustatytas slaugos poreikis, žmogus be kito asmens pagalbos turi negalėti pavalgyti, nevaikščioti, negalėti atsisėsti (arba jį reikia pasodinti), turi būti visiškai bejėgis savarankiškai susitvarkyti asmens higienos reikalus (t. y. nusiprausti ar nusimaudyti, susišukuoti, išsivalyti dantis, nusiskusti), pasinaudoti tualetu, toks žmogus nekontroliuoja tuštinimosi ir šlapinimosi. Asmens savarankiškumas dėl protinės veik­los sutrikimų vertinamas pagal kitokias metodikas – Mini mental testą ir Blessed skalę (įvertinama žmogaus orientacija laike, erdvėje, dėmesio koncentracija, kokie jo valgymo, apsirengimo, įgūdžiai, asmenybės interesai).

Kur kreiptis, kad būtų nustatyti specialieji poreikiai?

Pirmiausia žmogus turi kreiptis į jį gydantį gydytoją, kad parengtų siuntimą į NDNT, kuriame nurodys visą medicininę informaciją apie tuometinę žmogaus būk­lę. Už informacijos teisingumą šiuose medicininiuose dokumentuose atsako gydytojas. NDNT darbuotojai yra atsakingi už remiantis šiais dokumentais priimto sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymą teisingumą.

Šį siuntimą su prašymu nustatyti specialiuosius poreikius ir pasu arba asmens tapatybės kortele asmuo turi pateikti NDNT teritoriniam skyriui pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba seniūno.

Ar būtina pensinio amžiaus asmeniui dalyvauti atliekant specialiųjų poreikių vertinimą?

Specialieji poreikiai paprastai nustatomi asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namie, ligoninėje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena. Kai iš pateiktų dokumentų nekyla abejonių dėl specialiųjų poreikių nustatymo, sprendimas gali būti priimtas ir asmeniui nedalyvaujant.

Kur kreiptis dėl socialinių išmokų, kai NDNT nustato specialiuosius poreikius?

NDNT tik nustato specialiuosius poreikius. Išmokų, socialinės paramos, globos namuose ar pagalbos namuose, techninių pagalbos priemonių klausimus sprendžia savivaldybių pagal gyvenamąją vietą socialinės paramos skyriai ar centrai. Nustačius specialiuosius poreikius, asmuo į juos ir turi kreiptis. Čia bus išduotas ir neįgaliojo pažymėjimas.

NDNT, nustačiusi specialiuosius poreikius, duomenis apie tai savivaldybėms perduoda automatiniu būdu per informacinę sistemą.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas