Apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę

Aktualijos
Nustatymai

Konsultuojame, komentuojame 

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė dažnai painiojama su ženklu „Neįgalusis“. Tačiau tiek jų įgijimo, tiek naudojimo sąlygos ir suteikiamos teisės skiriasi. Šįkart pakalbėkime apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, kas ją gali gauti ir kokias teises ji suteikia.

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritoriniai skyriai, o jos išdavimo tvarką nustato NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintas Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės tvarkos aprašas.

Kas turi teisę gauti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę?

• darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 proc. ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

• pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

• darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 proc. darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, taip pat pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;

• asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

• pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 proc. darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

• darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.


Kokias teises suteikia neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė?

Kelių eismo taisyklės nustato, kad neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčios transporto priemonės gali stovėti vietoje, pažymėtoje neįgaliojo su vežimėliu simboliu. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, galima stovėti ilgiau negu leidžiama, vietose, kur stovėjimo laikas apribotas atitinkamais kelio ženklais: sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto stovėti draudžiančiomis ženklinimo linijomis. Tokiam automobiliui taip pat leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė suteikia teisę neįgaliesiems, vairuojantiems lengvuosius automobilius, sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose stovėjimo vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Rinkliavų įstatymo pataisoms, savivaldybių tarybų nustatytose automobilių statymo vietose neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtus automobilius galima statyti nemokamai.

Kortelė turi būti padėta transporto priemonės priekyje taip, kad patikrinimo metu būtų matoma. Atkreipiame dėmesį, kad kortelė yra išduodama asmeniui, o ne transporto priemonei, todėl gali būti naudojama tik tada, kai automobilį vairuoja ar juo vežamas asmuo, kuriam ši kortelė išduota.

Nomeda PIKELYTĖ 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas