Neįgaliojo pažymėjimo vertimas

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte–atsakome

Bičiulystės skaitytojas J.K. teiraujasi, ar neįgaliojo pažymėjimas galioja užsienyje.

Į klausimą atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė Rita Zilnienė.

Šiuo metu neįgaliojo statuso tarpusavio pripažinimo sistemos ES valstybėse narėse nėra, todėl į kitas ES šalis vykstantiems neįgaliems žmonėms kyla sunkumų. Pavyzdžiui, užsienyje gali būti nepripažįstama kitoje šalyje išduota neįgaliojo kortelė. Todėl kitose ES šalyse Lietuvos neįgaliojo pažymėjimai negalioja, kaip ir Lietuvoje negalioja kitų ES šalių neįgaliųjų pažymėjimai.

Reikėtų pažymėti, kad prie Europos Komisijos veikia Aukšto lygio darbo grupė negalios klausimais, į kurią įeina visų šalių narių atstovai, sprendžiantys klausimus, susijusius su neįgaliųjų integracijos politikos įgyvendinimu. Aukšto lygio darbo grupės posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas dėl ES neįgaliojo kortelės įvedimo. Posėdyje vyko diskusijos dėl tokio pobūdžio dokumento kaip priemonės užtikrinti neįgaliesiems laisvą judėjimą Europos Sąjungoje. ES neįgaliojo kortele būtų užtikrintos vienodos galimybės naudotis tam tikromis lengvatomis, daugiausia kultūros, laisvalaikio, sporto ir transporto srityse. Kortelė būtų pripažįstama sistemoje savanoriškai dalyvaujančiose ES šalyse.

Yra pradėtas bandomasis projektas, kurį parengė speciali projekto darbo grupė, sudaryta iš valstybių narių ir iš pilietinės visuomenės organizacijų. Pažymėtina, kad nacionaliniai neįgalumo nustatymo kriterijai arba taisyklės dėl kortelės nesikeičia. Valstybės narės, naudodamosi nacionalinėmis negalios apibrėžtimis, pačios sprendžia, kas gali gauti neįgaliojo kortelę, ir nustato kortelių išdavimo tvarką. Lietuva pritaria idėjai dėl ES neįgaliojo kortelės ir pasiūlė apibrėžti sritį, kurioje būtų naudojama ši kortelė.

Atsižvelgdami į pateiktą informaciją, siūlytume šiuo metu į užsienio šalis vykstantiems neįgaliesiems turėti neįgaliojo pažymėjimo vertimą į dažnai vartojamą užsienio kalbą, kurį būtų galima pateikti, norint pasinaudoti neįgaliesiems teikiamomis lengvatomis. Tačiau ar teisė pasinaudoti norimomis lengvatomis bus suteikta, priklauso nuo šalyje, į kurią neįgalusis atvykęs, susiformavusios praktikos, darbuotojų geranoriškumo ir nustatytos teisinės tvarkos.

Vertimų biuro „Eurotradus“ projektų vadovė Jūratė Gaurylė pataria, ką daryti, norit išversti neįgaliojo pažymėjimą į užsienio kalbą.

Vykstant į užsienį dažnai reikia išversti ir notariškai patvirtinti įvairius dokumentus: asmens dokumentus, teistumo pažymas ir kt.

Dažniausiai notarinis vertimo tvirtinimas nėra privalomas, tačiau jei įstaiga to reikalauja, reikėtų: 1) su originaliu dokumentu (pasu, gimimo liudijimu, pažyma, neįgaliojo pažymėjimu) nuvykti pas notarą, kad jis padarytų to dokumento notariškai patvirtintą kopiją – tiek vienetų, kiek jų reikės pateikti vertimo pageidaujančiai įstaigai; 2) notariškai patvirtintą kopiją pristatyti į vertimų biurą, kad išverstų į reikiamą kalbą; 3) vertimų biuras išverstą dokumentą suriš su notariškai patvirtinta kopija ir vyks pas notarą patvirtinti vertėjo parašo tikrumą; 4) iš vertimų biuro gauti dokumentai bus parengti teikti vertimo prašančiai įstaigai.

Kiek kainuos vertimas ir notarinis tvirtinimas, priklauso nuo vertimų biuro taikomų įkainių. Vieno lapo (pažymėjimo) vertimas su tvirtinimu gali kainuoti nuo 15 eurų.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas