Siūlykite įsimintiniausias 2017 metų žmogaus teisių iniciatyvas

Aktualijos
Nustatymai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu organizuojamuose Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose ir vėl bus įvertinti labiausiai Lietuvos žmogaus teisių srityje nusipelnę žmonės, organizacijos ir iniciatyvos. Iki sausio 29 dienos visuomenė kviečiama siūlyti savo kandidatus.

Pasak lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės, tradicija tapę apdovanojimai padeda kiekvieną kartą iš naujo pamatyti, kokia įvairi ir atkakli iš tiesų yra Lietuva.

Pretendentai į apdovanojimus už 2017 metais nuveiktus darbus bus teikiami 8-iose kategorijose. Ekspertų komisija atrinks po 3 kiekvienos kategorijos kandidatus, kuriuos vėliau internetiniu balsavimu vertins ir visuomenė, ir į antrą posėdį susirinkę komisijos nariai.

Šiemet pirmą kartą bus teikiamas Atviros visuomenės piliečio apdovanojimas, įsteigtas Atviros Lietuvos fondo. Jis skiriamas už drąsų demokratinių vertybių puoselėjimą darbo, socialinėje ir visuomeninėje aplinkoje.

Lyčių lygybės apdovanojimas kasmet skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą bei įtvirtinimą visuomenėje.

Tautų dialogo apdovanojimas teikiamas už nuopelnus skatinant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesus.

Vaivorykštės apdovanojimu įvertinami nuopelnai LGBT bendruomenės teisių apsaugos srityje, tolerancijos ir atvirumo skatinimas.

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ skiriamas už iniciatyvą, raginančią realizuoti savo potencialą nepaisant jauno ar senyvo amžiaus, griaunančią stereotipus, vienijančią įvairių kartų žmones.

Įveiktos kliūties apdovanojimu pagerbiami asmenys, įveikę fizinę, socialinę, požiūrio ir / arba kitokią kliūtį, užtik­rinant žmonių su negalia orų gyvenimą bei dalyvavimą visuomenėje.

Religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimas teikiamas už indėlį įtvirtinant religijos ir sąžinės laisvės principą, skatinant religijų įvairovės pažinimą ir jos toleravimą Lietuvoje.

Metų proveržio apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskambėjusį bei prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą arba kūrinį.

Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyks š.m. kovo 22 d. Valdovų rūmuose.

„Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas