Negalia – ne pagrindas drausti procedūras baseine

Aktualijos
Nustatymai

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Birštono „Eglės“ sanatorija, teikdama baseino ir medicininės reabilitacijos paslaugas, pažeidė Lygių galimybių įstatymą.

Įstaiga nepagrįstai neteikė kai kurių paslaugų vežimėliu judančiam vyrui. A. Skardžiuvienė tyrimą pradėjo po to, kai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi reikalingų paslaugų negavęs buvęs sanatorijos klien­tas. Jam paprašius skirti užsiėmimus baseine, „Eglės“ personalas atsisakė teigdamas, neva baseine nėra keltuvo. Darbuotojai taip pat nepagrįstai baiminosi, kad dėl patirtos stuburo traumos pareiškėjo šalinimo funkcijos šiltame baseino vandenyje bus neprognozuojamos.

Šis paaiškinimas vyrą įžeidė, nes tokia diagnozė jam nebuvo nustatyta, jo ligos istorijoje tokio sutrikimo nėra įrašyta. Pareiškėjas teigė, kad sanatorijos gydytojos įvardyta rizika yra visiškai nepagrįsta: jokių „neprognozuojamų organizmo reakcijų“ niekada nebuvo pasitaikę, be to, sanatorijoje jis naudojosi procedūromis, atliekamomis voniose, kuriose vanduo buvo šiltesnis nei baseine.

Pradėjus tyrimą, sanatorijos generalinis direktorius patikslino, kad veikiantis keltuvas baseine vis dėlto yra. Jo teigimu, pareiškėją gydanti gydytoja šios procedūros neskyrė įžvelgusi riziką pakenkti paciento sveikatai. Kokia konkreti rizika buvo įžvelgta, gydytoja nepatikslino, motyvuodama asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimais. Pabrėžtina, kad Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai šiuo atveju negali būti priežastis neteikti Tarnybai informacijos, nes pats pareiškėjas atskleidė savo tapatybę, aprašė negalios pobūdį ir patirtą traumą.

Nepateikdama jokių paaiškinimų ir objektyvių priežasčių, kodėl vyrui su judėjimo negalia nebuvo skirtos procedūros baseine, sanatorija pripažinta pažeidusi Lygių galimybių įstatymą, kuris numato, jog paslaugų teikėjai privalo sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas visiems asmenims.

Birštono „Eglės“ sanatorijos vadovui už padarytą pažeidimą skirtas įspėjimas.

„Sanatorijos gydytojos paaiškinimas pareiškėjui žemino jo orumą, o sprendimas neskirti procedūrų ribojo teises lygiai su kitais gauti reikiamas paslaugas. Toks ribojimas nesutampa ir su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, kurios visas šalis nares įpareigoja organizuoti, stiprinti ir plėsti reabilitacijos paslaugas bei prog­ramas, skirtas asmenims su negalia, o taip pat draudžia bet kokį diskriminavimą dėl neįgalumo“, – įvertinusi situaciją, sakė A. Skardžiuvienė.

www.lygybe.lt ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas