Būsto pritaikymas iš naujo – po 10 metų

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte-atsakome

D.K. iš Kelmės r. skundžiasi, kad jai buvo įrengtas keltuvas prie namų, tačiau tuo metu nepadarytas stogelis virš jo. Moteris teiraujasi, kur turėtų kreiptis, kad šis stogelis būtų įrengtas nors dabar.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pasikonsultavęs su statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą vykdančiais specialistais informuoja, kad stogelis virš lauko keltuvo yra montuojamas priklausomai nuo keltuvo tipo. Pagal standartus yra įrengiami keltuvai ir be stogo dangos, kai tai leidžia keltuvų techninės charakteristikos. Tokiu atveju, kai įrengtas keltuvas, kuriam pagal technines charakteristikas stogas nemontuojamas, o stogelio įrengimo pageidauja asmuo, kuriam pritaikoma aplinka, tai konstatuojami kaip papildomi darbai, kurie nesusiję su pritaikymo darbais ir nefinansuojami iš prog­ramos lėšų.

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė informavo, kad pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašą asmuo pakartotinai dėl būsto pritaikymo gali kreiptis ir finansavimo valstybės lėšomis tikėtis po 10 metų. Išimtis gali būti taikoma tada, kai ryškiai pablogėja asmens sveikata ar būklė. Be to, visada galima raštu kreiptis į savivaldybę: paaiškinti situaciją, nurodyti, kodėl virš keltuvo būtinas stogelis. Savivaldybės turi teisę ir pareigą padėti žmonėms, jei iš tiesų paaiškėtų, kad tokios pagalbos reikia. Juolab kad keltuvo eksploatacija taip pat kainuoja, o įrengus stogą, tikėtina, jog įranga tarnaus ilgiau.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas