„Sodros“ įmokų „grindys“ slaugant neįgalųjį

Aktualijos
Nustatymai

Konsultuojame-komentuojame

Šių metų mokesčių aktualija – reikalavimas mokesčius už darbuotus mokėti nuo minimalaus darbo užmokesčio, nepriklausomai nuo to, kokia etato dalimi jie dirba. Skaitytojams kyla nemažai klausimų, kada asmuo yra draudžiamas valstybės lėšomis. Komentuoja „Sodros“ komunikacijos atstovas Saulius Jarmalis.

Socialinio draudimo įmokų „grindys“ netaikomos tiems gyventojams, kurie yra draudžiami valstybės lėšomis. Valstybės lėšomis draudžiami gyventojai, slaugantys artimuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar turinčiuosius visišką negalią. Taip pat reikalavimas netaikomas, jeigu žmogus dirba dviejose darbovietėse, yra jaunesnis nei 24 metų arba pensininkas ar neįgalusis. Kitu atveju reikėtų primokėti socialinio draudimo įmokų nuo ne mažesnio nei MMA atlyginimo (400 eurų).

Jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas, jūs turite atitikti šiuos reikalavimus:

* jūsų ir slaugomo asmens gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje;
* neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas;
* esate nesukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
* nesate privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu;
* neturite draudžiamųjų pajamų arba jūsų pajamos mažesnės negu atitinkamų laikotarpių Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesių algų suma;
* negaunate jums priklausančios pensijos;
* nesate draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje;
* jūsų globos (rūpybos) statusas nepasibaigęs, o jūs nenušalintas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (taikoma tik globėjams ir rūpintojams);
* neįgaliam asmeniui nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (taikoma, kai neįgalų asmenį slaugo vienas iš jo tėvų (įtėvių);
* nėra apribota jūsų – kaip tėvo arba motinos – valdžia slaugomam neįgaliam asmeniui;
* neįgalus asmuo nėra apgyvendintas stacionarioje globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.

Savarankiškai dirbantys asmenys, slaugantys neįgalų asmenį, valstybės lėšomis draudžiami tik pasibaigus gautų pajamų (pelno) deklaravimo terminui ir nustačius, kad šie asmenys neturėjo draudžiamųjų pajamų. Gaunantys pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos, arba pagal autorines sutartis valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis nedraudžiami jų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu ir tuo atveju, jei jų pajamos didesnės negu atitinkamo laikotarpio MMA.

Savarankiškai dirbantys asmenys ir gaunantieji pajamų iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, slaugantys neįgalų asmenį, valstybės lėšomis nedarbo socia­liniu draudimu draudžiami tik tuo atveju, jeigu šie asmenys pagal įstatymus nėra privalomai draudžiami nedarbo socialiniu draudimu kitu pagrindu.

Norint būti apdraustam, „Sod­ros“ teritoriniame skyriuje reikia pateikti:

* prašymą;
* savo ir slaugomo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
* slaugomo asmens Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
* slaugomo asmens visiškos negalios invalidumą patvirtinantį dokumentą, jei visiška negalia nustatyta iki 2005 m. liepos 1 d.;
* savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo arba teismo nutartį dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, arba teismo sprendimą (nutartį) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas).

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas