Praeitis davė pradžią ateičiai

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko su organizacijos kūrėjais, neįgaliųjų judėjimo veteranais.

Aktualijos
Nustatymai

Lietuvos neįgaliųjų draugijai – 30

Praeitis – ateities pamatas. Praeitis padeda geriau suprasti dabartį, atveria amžinąsias vertybes, įkvepia kūrybai, naujoms veikloms ir siekiams. Šie metai padovanojo ne vieną istorinį įvykį, gražią sukaktį – Lietuva mini valstybės atkūrimo šimt­metį, Lietuvos neįgaliųjų draugija – 30 metų veiklos jubiliejų. Simboliška, kad ką tik Lietuvą aplankė popiežius Pranciškus.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos istorija labai įdomi ir prasminga. Visą rugsėjo mėnesį Jūs, gerbiami skaitytojai, turėjote galimybę susipažinti su ja skaitydami draugijos kūrėjų prisiminimus, istorijos liudytojų pasakojimus apie tai, kas buvo jų pačių išgyventa. Liudijimus tų, kurie aukojo savo laiką ir gyvenimus, nes tikėjo geresne negalios žmonių ateitimi.

Lietuvos neįgaliųjų draugijoje dirbu jau 10 metų, šioje organizacijoje praleisti metai vieni įsimintiniausių mano gyvenime, o jos istorija man labai reikšminga, nes esu jos dalis, galiu savo darbais prisidėti prie jos kūrimo. Jei nebūtume turėję tokios praeities, kokią turime, nebūtume tokie, kokie esame šiandien. Tai nereiškia, kad nedarome klaidų, svarbu, kad iš jų mokomės, brėžiame geresnio gyvenimo kontūrus.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nueitas kelias parodė, kad rūpinimasis negalią turinčiais žmonėmis ir jų ateitimi neturi būti tik pačių neįgaliųjų reikalas, žmogaus gerovė turi rūpėti kiek­vienam tautiečiui. Tolerancijos ir supratimo kelias labai ilgas. Tik­rai negaliu teigti, kad šiandien mes esame tolerantiški ir supratingi šalia esančiam silpnesniam žmogui. Tačiau padaryta tikrai labai daug. Požiūris į negalią per 30 metų labai pasikeitė.

Žmonės – svarbiau nei jubiliejai, todėl noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie Lietuvos neįgaliųjų draugijos istorijos kūrimo, kurie yra jos dalis.

Mūsų laukia dar daug darbų. Lietuvoje nemažai daroma socia­linėje srityje, vis dėlto dar labai daug negalią turinčių žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, yra izoliuoti globos įstaigose, nesulaukia kokybiškų paslaugų, negali gauti tinkamo švietimo, darbo, neturi galimybės savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Žmogus sveikas, kai visi organai funkcionuoja kaip vieninga visuma. Tas pats principas turėtų būti taikomas ir kuriant teisės aktus, įstatymus. Visomis išgalėmis sieksime, kad taip ir būtų daroma.

Savo kasdienėje veikloje Lietuvos neįgaliųjų draugija dės visas pastangas, kad organizacijos nariai jaustųsi reikalingi ir svarbūs. Ir toliau skirsime dėmesį ne tik mūsų puoselėjamiems kultūriniams renginiams, neformaliam švietimui, bet ir naujai atrastiems didelio neįgaliųjų dėmesio sulaukusiems asmeninio tobulėjimo projektams. Ir toliau sieksime bendradarbiauti su įvairiomis valdžios institucijomis, kitomis įstaigomis, palaikysime glaudų dialogą su savivaldybėmis, nes tai ypač svarbu. Juk savivaldybės geriausiai mato savo žmonių poreikius ir gali jiems pagelbėti – ar kalbėtume apie aplinkos pritaikymą, ar apie įtraukųjį švietimą, kitas užimtumo, laisvalaikio, kultūrines programas.

Mes visi esame skirtingi, tačiau tai daro mus ypatingais. Išmokime gerbti save ir kitus, mylėti šalia esantį žmogų, ištieskime jam ranką. Tik kartu mes galime daugiau...

Jelena IVANČENKO
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas