* * *

Ritos Mockeliūnienės nuotr.

Aktualijos
Nustatymai

 Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktorės dr. Astos Kandratavičienės ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkės Jelenos Ivančenko sveikinimai.

 

Mielieji,

artėjančios gražiausios žiemos šventės vėl suburia ir suvienija šeimas, sukviečia prie bendro stalo visus tuos, ką labiausiai mylime. Kūčių vakarą pajuntame mums brangių žmonių artumą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma. Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių.

Įsiklausykime į Kalėdų varpų skambėjimą, sulėtinkime žingsnius, primirškime kasdieninius rūpesčius ir su viltimi pažvelkime į netrukus ateisiančius Naujus metus!

Būkime vieni kitiems atidesni ir geranoriški. Išklausykime ir išgirskime. Tegul artėjančios šventės išsaugo mūsų jautrumą ir gerumą, dovanoja džiaugsmą, viltį, ramybę bei išpildo svajones. Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, ieškantiems stebuklo Kalėdų rytą.

Linkiu jaukių, šviesių ir kvapnių šventų Kalėdų! Tegu ramybė, laimė ir geri norai lydi Jus ne tik per Kalėdų šventę, bet ir visus ateinančius metus!

Dr. Asta KANDRATAVIČIENĖ
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktorė

 

Mielieji,

netrukus praversime duris į 2019-uosius. Prisiminkime, ką bendromis pastangomis pavyko nuveikti. Per šiuos metus visomis išgalėmis stiprinome savo narius, kad būdami stiprūs ir vieningi galėtume aktyviai prisidėti prie žmonių su negalia visapusiško teisių įgyvendinimo, diskriminacijos apraiškų panaikinimo ir skurdo mažinimo.

Visi kartu bendromis pastangomis spartinome įvairias reformas, itin didelį dėmesį skirdami socialiniams bei neįgaliųjų įdarbinimo klausimams.

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, leidusiam suprasti, ko dar trūksta ne tik mieste, bet ir rajone gyvenančiam neįgaliam žmogui, ką dar turime padaryti, kad mūsų šalies teisinė sistema sudarytų sąlygas žmogui su negalia oriai gyventi. Esame stiprūs, nes regime bendrą tikslą – skurdo ir nelygybės mažinimą, kokybiško išsilavinimo galimybes visiems bei efektyvios įdarbinimo sistemos kūrimą žmonėms su negalia. Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems už sąžiningą darbą, tvirtą valią ir susitelkimą bendram tikslui.

Sveikinu Jus su šventomis Kalėdomis. Tegul Jūsų šeimas, artimuosius supa meilė ir gaubia bendrystės jaukumas. Linkiu, kad Naujaisiais metais visus lydėtų sėkmės šypsenos. Veržlių, įdomių, dosnių ir sočių 2019 metų!

Jelena IVANČENKO
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas