2019-ųjų lūkesčiai – dėmesys individualiems poreikiams ir paslaugoms

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdybos narė, Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė. Kalvarijos savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus vyr. specialistė Vilija Remeikienė.

Aktualijos
Nustatymai

Ir vėl atvertėme naujo kalendoriaus lapus. Planuojame naujus darbus, keliame naujus tikslus. Kokie bus šie metai neįgaliesiems? Uždavėme 3 klausimus skirtingų sričių specialistams, neįgaliųjų organizacijų atstovams.

1. Ar pastaraisiais metais jaučiate pokyčių neįgaliųjų gyvenime?

2. Kokių gerų permainų tikitės 2019-aisiais? O gal kažkas kelia nerimą?

3. Kokie, Jūsų manymu, būtų svarbiausi 2019-ųjų darbai siekiant, kad neįgaliųjų gyvenimas pagerėtų?

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis:

1. Esminiai pokyčiai vyksta mūsų mąstyme, suvokime, kad neįgalieji yra tokie pat visuomenės nariai ir turi tokias pat žmogaus teises kaip ir visi kiti.

Kitas svarbus pokytis, kad vis labiau atsigręžiama į individualius neįgaliųjų poreikius – šiuo atveju kalbu ir apie aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, pokyčius nustatant slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikį, būsto pritaikymą neįgaliesiems ir šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, vertimus į gestų kalbą ir pan. Vis labiau pastebimas ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų aktyvumas teikiant paslaugas neįgaliesiems ir atstovaujant jų teisėms.

Šiuo metu kaip tik vykdome institucinės globos pertvarką, kuriamos institucinei globai alternatyvios bendruomeninės paslaugos. Iki šiol dauguma žmonių su negalia, nepaisant savarankiškumo ir negalios lygio, buvo apgyvendinami atokiose globos institucijose, kuriose gyvena daug neįgaliųjų. Atsirado žmonių segregavimas, diskriminacija, įvairūs stereotipai. Dažnai šie žmonės neturi galimybės savarankiškai veikti asmeniniame ir bendruomenės gyvenime, nors galėtų ir norėtų.

Todėl buvo įkurti 25 grupinio gyvenimo namai, kurie savo veiklą vykdo bendruomenėse, kiekviename iš jų gyvena iki 10 negalią turinčių žmonių. Tai reiškia, kad apie 190 asmenų atsirado galimybė savarankiškiau tvarkyti savo asmeninį gyvenimą, priimti sprendimus, dalyvauti bendruomenės veiklose.

Šios pertvarkos kontekste yra bandomos ir apsaugoto būsto, laikino atokvėpio, asmeninio asistento paslaugos.

Negalią turintys žmonės patiria didesnę diskriminaciją darbo rinkoje ir socialinę atskirtį, turi daugiau socialinių ir psichologinių problemų, todėl integruojantis į darbo rinką jiems reikalinga kitokia pagalba. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančiose Užimtumo tarnybose neįgaliesiems pradėtos teikti specializuotos sudėtinės paslaugos. Viena iš naujovių – atvejo vadybininkai, konsultuojantys neįgaliuosius. Šiuo metu visoje šalyje darbo ieškančius neįgaliuosius konsultuoja 47 atvejo vadybininkai, 4 iš jų patys turi negalią.

Taip pat noriu priminti, kad netekto darbingumo pensijos, kaip ir visos kitos „Sodros“ mokamos socialinio draudimo pensijos, didės 7,63 proc. Nuo 2019 m. sausio 1 d. taip pat mokamos priemokos netekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 60 proc. ir daugiau darbingumo, jeigu jų gaunama pensija (gaunamų pensijų suma) yra mažesnė nei 238,45 eurų.

2. Nuo 2019 m. nebėra sąvokos „nedarbingas“, Užimtumo tarnyba teikia daugiau ir įvairesnių paslaugų, todėl tikiuosi, kad daugiau neįgaliųjų galės rasti darbą ir išlaikyti save.

Nauja specialiųjų poreikių nustatymo ir tikslinių kompensacijų sistema, bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra reiškia didesnę pagalbą tiek patiems neįgaliesiems, tiek jų šeimoms. Ministerija savo ruožtu derina naujų bendruomeninių paslaugų teikimo metodikas ir aprašus, atnaujina socialinių paslaugų katalogą, kad savivaldybėse atsirastų teisinė prielaida įgyvendinti naujas bendruomenines paslaugas. Taip pat kiekvienai savivaldybei pranešta, kad nuo 2019 m. į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžias globos įstaigas nebegalės patekti asmenys, kuriems nenustatyti specialieji poreikiai.

Kalbant apie Europos struktūrinių fondų lėšas, yra planuojami veiksmai kuriant „kietąją“ infrastruktūrą daugelyje savivaldybių. Infrastruktūra reikalinga tiek negalią turintiems žmonėms apgyvendinti, tiek paslaugoms – dienos užimtumo, socia­linių dirbtuvių, socialinės reabilitacijos – teikti. Dalis investicijų bus skirta „minkštosioms“ paslaugoms, kur pagrindinis prioritetas – neįgaliųjų įtraukimas į darbo rinką. Institucinės globos pertvarka palies tiek globos institucijose, tiek bendruomenėje gyvenančius asmenis, kurie šiuo metu stokoja paslaugų.

Na, o nerimą kelia netrumpėjančios eilės į socialinės globos namus ir mažėjantis negalią turinčių studentų skaičius aukštosiose mokyklose.

3. Pirmiausia – tai bendruomeninių socialinių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms plėtra. Dar labai svarbu – neįgaliųjų užimtumo didinimas ir negalios nustatymo sistemos tobulinimas.

Siekdami objektyvaus negalios nustatymo ir individualių poreikių vertinimo, planuojame peržiūrėti negalios nustatymo sistemą. Šiam tikslui pasitelksime Europos Komisijos paramą – bus organizuojamos konsultacijos su užsienio šalių ekspertais bei parengta sisteminė negalios nustatymo pertvarka pagal geriausią Europos Sąjungos šalių praktiką ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdybos narė, Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė:

1. Mes, kaip neįgaliųjų draugija, pastaraisiais metais nematome jokių pokyčių. Iki šiol gauname lėšų tik pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Didžiulė problema – daug kur nepritaikyta aplinka. Tai labai trukdo neįgaliesiems integruotis. Pavyzdžiui, Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija turi labai puikias naujas patalpas, bet neįgaliesiems labai sunku jas pasiekti, nes ten nevažiuoja autobusas.

2. Pokyčių labai tikimės. Juk 2019-ieji – rinkimų metai, o daugelis einančių į rinkimus savo programose pabrėžia kad viskas – žmogui. Daug gerų pokyčių atsirado įstatymuose. Didės pensijos, bus labiau diferencijuotos tikslinės išmokos. Panevėžyje atsiranda žemagrindžių autobusų, pradeda veikti „Socialinis taksi“. Panevėžio rajone tikrai jaučiame valdžios dėmesį: esame matomi, į mūsų nuomonę atsižvelgiama. Džiugu, kad iki šiol išliko medicinos punktai kaimuose – žmogus gali čia ateiti pasimatuoti kraujospūdį, susileisti vaistų.

3. Šiemet turėtume siekti dar glaudesnio bendradarbiavimo su savivaldybėmis, būtina kuo platesnė švietėjiška veikla. Svarbu įgyvendinti kuo daugiau prevencinių programų, kad užkirstume kelią sunkioms ligoms. Tikimės, kad NVO teikiamos paslaugos bus vis labiau vertinamos ir tapsime lygiaverčiais partneriais. Norėtųsi, kad Vyriausybė daugiau dėmesio skirtų neįgaliųjų socia­linei atskirčiai mažinti. Dabar daugelis šių žmonių yra socialiai labai pažeidžiami, netgi skursta.

Kalvarijos savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus vyr. specialistė Vilija Remeikienė:

1. Pokyčių neįgaliųjų gyvenime tikrai kasmet daugėja, nes savivaldybėje integracijai skiriamas didelis dėmesys. Savivalda ir nevyriausybinės organizacijos glaudžiai bendradarbiauja. Vykdoma nemažai projektų, kurie mažina atskirtį.

2. 2019 metais tikimės, kad patys neįgalieji rodys daugiau iniciatyvos, išsakys savo poreikius, pastabas, nes bendraujant susidaro įspūdis, kad visos paslaugos juos tenkina. O nerimą šiek tiek kelia biudžeto paskirstymas – ar bus atsižvelgta į kasmet vis didėjančius poreikius ir skirta lėšų jiems įgyvendinti.

3. Neįgaliųjų gyvenimas pagerėtų, jei būtų skiriama daugiau lėšų iš savivaldybės biudžeto, nevyriausybinės organizacijos rašytų daugiau projektų ir gautų lėšų jiems įgyvendinti. Norėtųsi, kad dar daugiau dėmesio būtų skiriama integracijai, švietimui, viešinimui, kad kuo daugiau neįgaliųjų pasiektų informacija apie tai, kokiomis paslaugomis jie gali naudotis (dar pasitaiko atvejų, kad neįgalieji nežino apie teikiamas paslaugas). Pavyzdžiui, Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija teikia daug paslaugų. Manau, kad glaudus bendradarbiavimas visais lygmenimis gali palengvinti neįgaliųjų gyvenimą.

Kalbino Aurelija BABINSKIENĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas