Rekomendacija dėl pagalbos poreikio

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte–atsakome

„Kartu su pažyma apie man nustatytus specialiuosius poreikius iš Neįgalumo ir darbingumo tarnybos teritorinio skyriaus gavau ir dar vieną dokumentą – rekomendaciją dėl pagalbos poreikio. Kam šis dokumentas reikalingas ir į ką su juo turėčiau kreiptis?“ – klausia „Bičiulystės“ skaitytoja.

Atsako Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Pikelytė.

Nuo šių metų NDNT, asmeniui nustačiusi darbingumo lygį arba specialiuosius poreikius, be kitų dokumentų išduoda ir rekomendaciją dėl pagalbos poreikių.

Joje nurodoma, ar techninės pagalbos priemonės, kito asmens pagalba, gyvenamosios aplinkos pritaikymas, socialinės pagalbos, reabilitacijos paslaugos padidintų negalią turinčio asmens savarankiškumą, žinių taikymo galimybes, pagerintų kasdienę veiklą ar bendravimo galimybes.

Šie dalykai išsiaiškinami individualiai, pokalbio su asmeniu metu pildant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną. Taigi rekomendacijoje dėl pagalbos poreikių kiekvienam asmeniui individualiai nurodoma, kuri (-ios) pagalbos priemonė žmogui pagelbėtų kasdienėje veikloje ir socialiniame gyvenime. Minėtame dokumente taip pat įrašoma, kur asmeniui dėl šių pagalbos priemonių kreiptis – ar į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, ar į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas