Specialiuosius poreikius gali nustatyti tik NDNT

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte–atsakome

„Esu neįgali – dėl onkologinės ligos man nustatytas 20 proc. darbingumo lygis. Noriu sužinoti, ar man gali būti nustatyti specialieji poreikiai ir kur dėl jų reikia kreiptis, kokius dokumentus pateikti. Šeimos gydytos nuomone, kadangi pati vaikštau, jokie specialieji poreikiai man negali būti nustatomi. Ar ji teisi?“ – teiraujasi „Bičiulystės“ skaitytoja.

Atsako Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Pikelytė.

Pirmiausia norėčiau paaiškinti, kad specialieji poreikiai tiek darbingo, tiek pensinio amžiaus asmenims nustatomi ne tik pagal medicininius kriterijus.

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai, t. y. įvertinus vadinamąjį bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje (socia­linį kriterijų). Specialiųjų poreikių vertinimą (kaip ir neįgalumo ir darbingumo lygius) atlikti teisės aktai įgalioja tik Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT), ir tik NDNT, pagal teisės aktus įvertinusi abu minėtus kriterijus, gali nustatyti (arba nenustatyti) specialiuosius poreikius. Kaip minėjau, tik iš medicininių duomenų pasakyti, ar bus nustatyti specia­lieji poreikiai, negalima.

Asmuo (arba jo atstovas), kuris pageidauja, kad jam būtų nustatyti specialieji poreikiai, pirmiausia su prašymu parengti siuntimą į NDNT turi kreiptis į savo gydantį gydytoją. Gydytojas siuntime pateiks visą medicininę informaciją, reikalingą specialiųjų poreikių vertinimui: diagnozes, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos išlikusius ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimus, tai pagrindžiančius dokumentus ir kt. Pagal šiuos duomenis NDNT nustatys bazinį funkcio­navimo lygmenį.

Asmens galimybės būti savarankiškam kasdienėje veikloje įvertinamos užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną per pokalbį su asmeniu (jei asmuo yra darbingo amžiaus, klausimyną pildo NDNT darbuotojas, jei pensinio amžiaus – gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas). Gauti klausimyno balai yra prilyginami asmens savarankiškumo koeficientui.

Primename, kad nuo liepos pasikeitė pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka: asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildo nebe NDNT specialistai, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.

Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į NDNT. Per 3 darbo dienas nuo prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos NDNT raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas pats informuos asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.

Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis ir savivaldybės atsiųstą užpildytą klausimyną.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas