Netekto darbingumo pensija: kas gali gauti, kur dėl jos kreiptis

Aktualijos
Nustatymai

Konsultuojame, komentuojame

Kas gali gauti netekto darbingumo pensiją?

Asmenys, netekę 45% ar daugiau darbingumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją. Netekto darbingumo pensija skiriama, jei:

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu;

- Turite minimalų stažą.

Kokius dokumentus pateikti?

1. Prašymą skirti senatvės pensiją.

2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje);

3. Jei anksčiau nesate pateikę:

- dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);

- karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);

- santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

Netekto darbingumo pensijai apskaičiuoti imamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Kada kreiptis į „Sodrą“?

Iškart, kai esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Jei kreipsitės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo darbingumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 6 mėnesius, buvusius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.

Stažas, kurio reikia netekto darbingumo pensijai gauti

Minimalaus ir būtinojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimai nustatomi pagal nedarbingo ar iš dalies darbingo asmens amžių pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dieną, t. y. kuo vyresnis toks asmuo, tuo daugiau stažo yra reikalaujama.

Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo Jūsų darbingumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

Socialinio draudimo pensiją sudaro bendroji ir individua­lioji dalys.

„Sodros“ ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas