Didės šalpos senatvės pensijos

Aktualijos
Nustatymai

Seimas priėmė Šalpos pensijų įstatymo pakeitimą (įstatymo projekto Nr. XIIIP-3390), kuriam įsigaliojus, didės šalpos senatvės pensijos tiems senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negalėjo dirbti ir įgyti minimalaus (15 metų) stažo socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, ne mažiau kaip 15 metų slaugiusiems namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ir motinoms, išauginusioms ne mažiau kaip penkis vaikus (vaikų mirties atveju – auginusioms ne trumpiau kaip aštuonerius metus), sukakus senatvės pensijos amžių, bus mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensija. Šiuo metu jie gauna 1 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensiją, t.y. 132 eurus.

Vyriausybė siūlo 2020 m. šalpos pensijų bazę didinti iki 140 eurų. Jei Seimas šiam siūlymui pritars, šalpos pensijos didės visiems jų gavėjams, o artimuosius slaugę asmenys ir daugiavaikės motinos (apie 1000 gavėjų) gaus 210 eurų dydžio pensijas. Šalpos pensijų įstatymo pakeitimą inicijavo Seimo narės Rima Baškienė ir Rimantė Šalaševičiūtė.

Šios Seimo narės siūlė artimuosius slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms mokėti 2 šalpos pensijų bazių dydžio šalpos senatvės pensiją, tam papildomai reikėtų apie 3,8 milijonų eurų per metus. Tačiau Seimas, įvertinęs šiandienines valstybės finansines galimybes, apsisprendė šį dydį sumažinti iki 1,5 šalpos pensijų bazės. Visgi ateityje, atsižvelgiant į valstybės finansus, planuojama šį dydį peržiūrėti ir padidinti iki 2.

Šalpos neįgalumo pensiją gaunantiems artimuosius slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms, kurioms yra nustatytas 0–40 proc. darbingumas, sukakus senatvės pensijos amžių, be atskiro jų prašymo, bus mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensija.

LRS ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas