Šviesių, ramių šv. Kalėdų! Viltingų Naujųjų metų!

Aktualijos
Nustatymai

Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojos Jolantos Šliužienės ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkės Jelenos Ivančenko sveikinimai.

 

Mielieji,

Tebūnie šios artėjančios gražiausios žiemos šventės vilties, tikėjimo ir bendrystės išsipildymas, malonus stabtelėjimas kasdienių darbų sūkury, susimąstymo akimirka, ramybės palaima.

Sulėtinkime žingsnius, primirškime kasdieninius rūpesčius ir su viltimi pažvelkime į netrukus ateisiančius Naujus metus!

Kūčių vakarą džiaukimės tuo, kas yra šalia, palaikykime žvilgsniu ar rankos paspaudimu, atsigręžkime ir išgirskime širdimi.

Įsiklausykime į Kalėdų varpų skambėjimą ir pajauskime sielos ramybę, prisiminkime amžinąsias vertybes ir pripildykime namus svetingumo bei harmonijos, šiltų ir tikrų minčių, žodžių ir darbų.

Tegul artėjančios šventės išsaugo mūsų jautrumą ir gerumą, dovanoja džiaugsmą, viltį, ramybę bei išpildo svajones.

Šiltų ir prasmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Jolanta ŠLIUŽIENĖ
Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja

 

* * *

Mielieji,

2019-ieji neįgaliųjų bend­ruomenei nebuvo pap­rasti. Lietuvos neįgaliųjų draugijai šie metai taip pat buvo svarbūs: nuveikta daug reikšmingų darbų – išleidome Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos 30-čiui skirtą knygą, atlikome tyrimus apie švietimo, specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos prieinamumą neįgaliems vaikams, neįgalaus vaiko teisių užtikrinimą ir pagalbą šeimai, surengėme nemažai įdomių stovyklų ir renginių.

Džiugino ir mūsų asocijuotų narių nuveikti darbai, laimėjimai sporto bei kultūros srityse. LND valdyba buvo itin vieninga ir dirbo draugijos labui. Noriu padėkoti Jums visiems už atsidavimą savo darbui, už pasiekimus ir tuo pasidžiaugti. Kviečiu visus atverti švarų 2020 metų lapą ir pripildyti jį vilties, meilės bei išminties. Tegul Jums gimsta naujų idėjų, kurios tampa kilniais darbais, jaudinančiais atradimais.

Kalėdos – laikas, skirtas pabendrauti su brangiais žmonėmis, paskambinti jiems, užrašyti atviruką, apsilankyti svečiuose ir pasakyti, kad jie Jums labai svarbūs. Tegul Kalėdų žvakių šviesoje sudega visi Jūsų ir Jūsų artimųjų rūpesčiai ir liūdesys, o suspindi laimė, džiugesys ir meilė. Su Šv. Kalėdom!

Jelena IVANČENKO
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas