Globa ir rūpyba – kuo jos skiriasi

Aktualijos
Nustatymai

Konsultuojame, komentuojame

Komentuoja Lietuvos neįgaliųjų draugijos socialinė darbuotoja Ingrida PAVLOVSKIENĖ. 

Globa – tik neveiksniam asmeniui

Civilinio kodekso (CK) 2.10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kuomet fizinis asmuo dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, jis teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu. Fizinį asmenį pripažinus neveiksniu, teismas jam skiria globėją.

Prašymą teismui pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę pateikti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Prašymas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu turi būti teikiamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Rūpybos apiforminimas veiksniam žmogui

Civilinio kodekso 3.279 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, prašymu jam gali būti nustatyta rūpyba.

Kreiptis į teismą dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui gali pats asmuo, globos (rūpybos) institucija ar prokuroras.

Pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo teikiamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios nėra – pagal asmens buvimo vietą. Pareiškime, be kita ko, turi būti nurodyti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo reikalingumo motyvai. Taip pat žinotina ir tai, kad teismas, prieš paskirdamas veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti savo pareigų, globėją, turi įvertinti duomenis apie rekomenduojamo globėjo teistumą ir administracinius teisės pažeidimus.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas