Pakeisti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės kriterijai

Aktualijos
Nustatymai

Nuo gegužės 4 d. pakeisti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo kriterijai.

Tai padaryta tam, kad šios kortelės būtų išduodamos kuo didesnei tikslinei asmenų grupei, turinčiai mobilumo (judėjimo) sunkumų.

Nuo šiol neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė bus išduodama:

  • darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;
  • darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis ir kuriems sunku naudotis viešuoju ir privačiu transportu (asmens veik­los ir gebėjimo dalyvauti klausimyne tai įvertinta 3–4 balais), ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 proc. darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specia­liųjų poreikių lygis;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kuriems sunku naudotis viešuoju ir privačiu transportu (asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyne tai įvertinta 3–4 balais), ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • asmenims, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

NDNT ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas