Globa, slauga, draudimas valstybės lėšomis ir stažas senatvės pensijai

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte–atsakome

Skaitytojai teiraujasi, kokiais atvejais slaugant negalią turintį artimąjį jie bus draudžiami valstybės lėšomis ir ar galima gauti išmoką slaugant artimąjį ir dėl to nedirbant.

Į klausimus atsako Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pirmininkas Saulius Liekis.

Suaugusį artimąjį slaugantis asmuo privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis draudžiamas ir darbo stažas skaičiuojamas, jeigu jis teismo yra paskirtas globėju ar rūpintoju, o jo globotiniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) yra nustačiusi slaugos ar priežiūros (pagalbos) specialiuosius poreikius. Norintieji, kad būtų skaičiuojamas darbo stažas, turi „Sodrai“ pateikti teismo nutartį dėl neveiksnumo ir globos paskyrimo bei NDNT išduotą slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą. Dėl draudimo valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu šiuos dokumentus reikia pristatyti į teritorines ligonių kasas. Darbo stažas skaičiuojamas ir neįgalų vaiką iki 18 metų auginantiems nedirbantiems tėvams, jie taip pat „Sodrai“ privalo pristatyti vaiko neįgalumo dokumentus.

Dažnai painiojamos globos, rūpybos ir slaugos sąvokos. Globa – labiau teisinė sąvoka. Globa teismo sprendimu nustatoma neveiksniam asmeniui. Vaikų globa yra kitoks veiksmas, ją teismas skiria, kai tikriesiems tėvams atimtos ar apribotos tėvystės teisės. Rūpintojas gali būti skiriamas, kai asmuo dėl fizinės negalios negali savimi pasirūpinti ir sau atstovauti. Tokiu atveju neįgalus asmuo pats turi kreiptis į teismą dėl rūpintojo paskyrimo. Šiuo atveju asmens veiksnumas nėra ribojamas. Rūpintojas taip pat skiriamas, kai asmuo pripažįstamas ribotai veiksniu. Vis dėlto rūpintojas negali visais atvejais atstovauti ribotai veiksniam asmeniui (pavyzdžiui, pasirašant įvairias sutartis, kad jos galiotų, reikalingi 2 parašai – ir ribotai veiksnaus asmens, ir rūpintojo).

Svarbu žinoti, kad pagal Civilinį kodeksą globėjas ir rūpintojas savo pareigas atlieka neatlygintinai. Jie gali gauti socialinę pašalpą, jei pajamos yra mažesnės už valstybės nustatytą remiamų pajamų dydį.

Nuolatinės slaugos poreikis yra nustatomas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT). Vien to, kad jūsų artimajam (išskyrus vaikus) nustatytas šis poreikis, neužteks, kad būtumėte draudžiamas senatvės pensijai.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas