LND akiratyje – dėmesys strateginiam mąstymui, komandiniam darbui, kompetencijų stiprinimui

Į Darbo kodekso taikymo mokymus LND nariai susirinko iš visos Lietuvos.

Aktualijos
Nustatymai

LND pirmininkas Ignas Mačiukas įsitikinęs – skėtinė organizacija savo asocijuotosioms narėms turi skirti kuo daugiau dėmesio, kelti jų vadovų kompetencijas, sudaryti sąlygas įgyti naujų žinių. Šiemet išrinktos LND valdybos nariams aktualūs ir komandinio darbo įgūdžiai, strateginis planavimas, gebėjimas išgryninti veik­los tikslus ir uždavinius. Tai akcentuojama ir LND Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktame ir palankiai įvertintame Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinio stiprinimo projekte. 

Pagilino Darbo kodekso žinias

LND teisininkės Evelinos Kelmelienės teigimu, klausimai dėl darbo sutarčių sudarymo, nutraukimo, papildomų darbų įforminimo bei kitų problemų – vieni dažniausių, dėl kurių į LND pagalbos kreipiasi neįgaliųjų draugijų pirmininkai. Todėl rengiant LND institucinio stiprinimo projektą poreikis pagilinti šios srities žinias buvo įvardytas kaip prioritetinis.

Rugpjūčio pradžioje neįgaliųjų draugijų atstovus LND pakvietė į mokymus „Darbo kodekso praktinis taikymas“. Didelę darbo ginčų nagrinėjimo patirtį turinti advokatė Edita Radzevičiūtė pristatė svarbiausius darbo santykių klausimus, atkreipė dėmesį į įsigaliojusius naujausius šio teisės akto pakeitimus. Kaune surengtuose mokymuose buvo išsamiai aptartas darbo sutarčių sudarymas ir jų sąlygų keitimas, išanalizuotos dažniausiai pasitaikančios klaidos, aiškintasi, kuo terminuotos sutartys skiriasi nuo projektinių, kalbėta apie įvairias darbo sutarčių nutraukimo galimybes, atostogų suteikimo ypatumus ir kt. Nemažai dėmesio lektorė skyrė ir dėl koronaviruso pandemijos ypač svarbiais tapusiems darbo sutarčių straipsniams: prastovų įforminimui, nuotoliniam darbui.

Mokymų dalyviams rūpėjo sužinoti, ar tą pačią veiklą vykdančios organizacijos kasmet su savo darbuotojais privalo iš naujo sudaryti terminuotas darbo sutartis, kaip elgtis, jeigu darbdavys primygtinai reikalauja išeiti iš darbo savo noru, domėjosi, kaip apmokėti darbuotojui už prastovą, jeigu prie valstybės subsidijos organizacijai reikia prisidėti ir savo lėšomis, o ji jų neturi.

Nors mokymuose daugiausia dėmesio buvo skirta bendrosioms Darbo kodekso nuostatoms, neišskiriant neįgaliesiems aktualiausių klausimų, draugijų atstovai tikino atnaujinę turėtas žinias, sulaukę naudingų patarimų, sužinoję, kur kilus problemai kreiptis patarimo.


Strateginis planavimas – vadovų duona

Širvintų rajone surengtoje stovykloje „Lyderystė nuo asmens iki vadovo: tikslai, stip­rybė, komunikacija“ strateginio planavimo, taktikos bei komandinio darbo mokėsi šiemet išrinktos LND valdybos nariai. „Dalydamiesi įvairiomis įžvalgomis, nuomonėmis, pasiūlymais sukūrėme LND strategiją 4–5 metams“, – džiaugiasi LND pirmininkas I. Mačiukas. Pasak jo, asociacijai labai svarbu turėti ilgalaikę ateities viziją, nusimatyti prioritetines sritis. Preliminariai į šią strategiją įtraukti tokie tikslai kaip LND turimą poilsiavietę Šventojoje paversti neįgaliųjų reabilitacijos vieta (pailginti sezoną, teikti kineziterapijos, kitas sveikatinimo paslaugas), užsiimti neįgaliųjų turizmu (asociacija turi neįgaliesiems vežti pritaikytą autobusą, todėl galėtų organizuoti keliones į užsienį, ieškoti naujų maršrutų), rengti neįgaliųjų dainų šventes ir kt. „Šio strateginio plano met­menis pristatysime rugsėjo pabaigoje Šventojoje vyksiančiuose LND asocijuotųjų narių mokymuose, pakviesime neįgaliųjų draugijų pirmininkus padiskutuoti, jį pakoreguoti, pasiūlyti savo idėjų“, – sumanymais dalijasi I. Mačiukas.

Strateginio planavimo mokymais liko patenkinti ir kiti stovyklos dalyviai. Pasak jų, čia gautos žinios labai pravers rengiant projektus, padės išgryninti draugijų tikslus ir uždavinius.

Praktinės komandinio darbo užduotys padėjo įtvirtinti gautas žinias.

Komandinis darbas – tai atsakomybė ir pasitikėjimas

Utenos r. neįgaliųjų draugijai Sandra Ragaišytė vadovauja 5-erius metus. Neįgaliųjų pasitikėjimą pateisinusi pirmininkė buvo ne tik perrinkta antrai kadencijai, bet ir tapo LND valdybos nare. Ji sako gerai įsidėmėjusi LND pirmininko I. Mačiuko žodžius, kad valdybos narys – ne tik savo organizacija besirūpinantis pirmininkas, bet ir žmogus, padedantis spręsti kitų rajonų bei miestų draugijoms kylančias problemas. O tai, pasak S. Ragaišytės, didelė atsakomybė ir įpareigojimas. „Šioje stovykloje supratome, kas yra komandinis darbas, suvokėme, kad esame atsakingi ne tik už save, bet ir vieni už kitus. LND konferencijose vis pasigirsdavo nuomonių, kad valdybos nariai nedirba su atstovaujamų apskričių pirmininkais. Šie mokymai suteikė žinių, praktinių įgūdžių, kaip tai daryti, kaip dirbti komandoje“, – mintimis dalijasi S. Ragaišytė. Pasak jos, komandinis darbas svarbus ne vien LND valdyboje, bet ir bendraujant su apskričių pirmininkais, bendriems tikslams telkiant neįgaliųjų draugijų tarybas.

LND valdybos nare tapusi 10 metų Marijampolės I grupės neįgaliųjų draugijai vadovaujanti Irma Kavaliauskienė atsakomybę už visos LND asocijuotąsias nares taip pat prisiėmė pirmą kartą. Moteris neslėpė, kad ši patirtis jai visiškai nauja, todėl buvo atvira visoms mokymuose išgirstoms žinioms, praktiniams įgūdžiams. Pasak jos, buvo labai naudingos paskaitos apie strategijos, organizacijos tikslų formavimą. „Įkvėpimo, kaip nusimatyti tikslus ir jų siekti, auginti ir stiprinti organizaciją, pasisėmėme iš buvusio specialiųjų operacijų pajėgų kario, Sužeistų karių asociacijos įkūrėjo Algimanto Valaičio. Daugybę iššūkių ir išbandymų patyręs vyras ne tik sugebėjo nenuleisti rankų, bet ir pasiryžo ginti tokio paties likimo žmonių teises, jiems atstovauti, – pasakoja I. Kavaliauskienė. – Mes taip pat atstovaujame negalią turintiems žmonėms, tad buvo labai įdomu sužinoti, kaip savo tikslus ir strategiją susidėlioja Algimantas, kokius žingsnius daro, jų siekdamas, kaip bendrauja su įvairiomis institucijomis. Įsidėmėjau, kad, norėdamas ko nors pasiekti, turi atlikti daug namų darbų – pamąstyti apie būtinų veiksmų seką, apgalvoti argumentus, pasitelkti viešumą.“


Svarbiausia – kiekvieną išgirsti ir išklausyti

Ukmergės r. neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė LND valdybos nare išrinkta jau antrai kadencijai, tačiau neslepia, kad per 15 savo darbo su neįgaliaisiais metų tokiuose mokymuose dalyvavo pirmą kartą. „Šie mokymai gerokai skyrėsi nuo tradicinių, kai lektorius perskaito pasiruoštas skaidres ir atsako į keletą mokymų dalyviams kilusių klausimų, – pasakoja Z. Kviklienė. – Šįkart labai reikalingos ir svarbios žinios buvo perduotos įtaigiai ir betarpiškai – jeigu ko nesupratome, iškart klausėme ir sulaukėme paaiškinimų.“ Be to, lyderystės, komandos sutelkimo įgūdžiai buvo įtvirtinami atliekant įvairias netradicines užduotis. „Vieną jų reikėjo atlikti tylomis, – prisimena Z. Kviklienė ir priduria, kad tai buvo nemenkas išbandymas. – Mes įpratę daug kalbėti, patarinėti, bet paaiškėjo, kad vienas kitą galime suprasti ir iš žvilgsnio, mimikos. Beje, sulaukėme mokymų vadovo Kęstučio Vingilio pagyrimo, mat, pasak jo, retai kada šią užduotį pavyksta atlikti iš pirmo karto. O mums pavyko – taigi, nors LND valdyba ir nauja, bet suburta stipri komanda“, – džiaugiasi Z. Kvik­lienė. Neįgaliųjų draugijos pirmininkei įsiminė ir lektoriaus patarimai, kaip organizacijoje paskirstyti užduotis, motyvuoti žmones, pritraukti jaunimą.

Ši vadovų komandos sesija buvo naudinga ir Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos pirmininkui Martynui Poškevičiui. „Puikus užsienyje mokslus baigęs Europos lyderystės instituto lektorius, žmogiškųjų išteklių ekspertas K. Vingilis naujoviškai pateikė visą parengtą medžiagą, įvairių problemų sprendimo būdus, – savo įžvalgomis dalijasi M. Poškevičius. – Gavome labai įdomių ir naudingų praktinių užduočių, leidžiančių pasitikrinti, kaip supratome pateiktą medžiagą.“

M. Poškevičius gerai įsidėmėjo ir lektoriaus patarimą pirmiausia įsiklausyti į kiekvieno žmogaus nuomonę ir tik paskui priimti sprendimą.

Mokymuose dalyvavusių LND narių atsiliepimai patvirtino, kad toks dėmesys asocijuotosioms narėms padeda tobulėti ir dar kryptingiau dirbti.

Aldona MILIEŠKIENĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas