Tai, kad esate laukiami ir skaitomi – didžiulis Jūsų skaitytojų įvertinimas

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija.

Aktualijos
Nustatymai

- sveikinimas -

Trisdešimtus metus skaičiuojantis Lietuvos neįgaliųjų draugijos laikraštis „Bičiulystė“ tapo neatsiejama žmonių su negalia bendruomenės dalimi, įdomiu ir laukiamu leidiniu net ir atokiausiame Lietuvos kampelyje bei ypač vertingu informacijos šaltiniu žmonėms su negalia. „Bičiulystė“ nušviečia pagrindinius įvykius, susijusius su neįgaliųjų socialine integracija, lygių galimybių tematikomis, išsamiai pristato Lietuvos neįgaliųjų draugijos bendruomenės veiklą, rūpesčius ir džiaugsmus. Per šį trijų dešimtmečių laikotarpį „Bičiulystė“ išgyveno įvairiausių sunkumų, keitėsi, tačiau sugebėjo priimti modernėjančio pasaulio iššūkius ir išlikti sudėtingame žiniasklaidos sūkuryje.

Dėkojame „Bičiulystės“ kolektyvui už atliekamą didelį ir reikalingą darbą, linkime redakcijai visokeriopos sėkmės ir naujų kūrybinių sumanymų toliau leidžiant laikraštį. Tai, kad esate laukiami ir skaitomi – didžiulis Jūsų skaitytojų įvertinimas, parodantis, kad dirbate atsakingai ir kūrybingai. Na, o visai neįgaliųjų bendruomenei ir skaitytojams norime palinkėti ir toliau skaityti „Bičiulystę“, kad kartu galėtume pasidžiaugti ir sulaukti kitų jubiliejinių metų!

Visas Lietuvos neįgaliųjų draugijos kolektyvas nuoširdžiai sveikina „Bičiulystės“ redakcijos kolektyvą ir skaitytojus su jubiliejiniu, 30-uoju, gimtadieniu!

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas