* * *

Aktualijos
Nustatymai

Baltas sniegas, pilka mėnesiena...
Džiaugias Žemė, nemiega ir švenčia –
Gimė Kristus šią naktį ant šieno!
Nuo dabar Sūnus Dievo gyvens čia.

Širdys, sielos jau nupraustos, švarios
Ir plotkelė balta padalinta.
Langines aš širdies atidarius,
Jums tariu:
– Jėzaus amžius vėl švinta!
                      / Danutė Ruseckaja /

M i e l i e j i,

netrukus baigsis šie sudėtingi, visą pasaulį užklupusios pandemijos pažymėti metai. Kitus metus pasitinkame su viltimi, kad pandemija bus nugalėta, bet kol kas turime saugoti vieni kitus ir laikytis vis griežtėjančių karantino sąlygų. Šios šv. Kalėdos bus kitokios – be įprastų ritualų, be apsikabinimų su būriu artimųjų ir draugų, be šildančių jų šypsenų. Visi turime gyventi kitaip, iš naujo sudėlioti savo gyvenimo prioritetus, apgalvoti, kas šiandien mums svarbu, o kas ne.

Praeinantys metai suteikė išbandymų mums visiems, bet taip pat leido stabtelėti, atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Juk žmogus visada turi pasirinkimą – galima dejuoti ir savęs gailėtis, keikti pasaulį, kad jis ne toks, kokio norim, bet galima ir keisti savo požiūrį. Išmokome prisitaikyti ir veikti kitokiomis sąlygomis, išbandėme naujus bendravimo būdus, gerokai išplėtėme savo žinias informacinių technologijų srityje. Labai žaviuosi žmonių su negalia organizacijomis, kurios sugebėjo kūrybingai prisitaikyti prie karantino sąlygų ir toliau tęsti pradėtus projektus, teikti paslaugas, telkti žmonių su negalia bendruomenę bei ginti ir atstovauti žmonių su negalia teises. Taigi, stenkimės ir toliau stiprinti savo gebėjimą būti čia ir dabar, ieškokime teigiamų pusių, kas benutiktų.

Daug svarbių darbų laukia ir kitais metais. Naujosios Vyriausybės programoje numatoma nemažai efektyvių veiksmų žmonių su negalia įtraukčiai didinti: asmeninės pagalbos įteisinimas, įtraukaus ugdymo užtikrinimas, aplinkos prieinamumo didinimas, negalios nustatymo tobulinimas, individualizuotų ir kompleksiškai teikiamų paslaugų plėtra. Kad pasiektume situacijos gerėjimo, mes visi – tiek bendruomenės, tiek savivaldybės, tiek valstybės institucijos, tiek nevyriausybinės organizacijos – turėsime dirbti kartu.

Todėl būkime stiprūs ir susitelkę, o svarbiausia – būkime sveiki.

Šviesių ir viltingų šv. Kalėdų jums visiems, sveikatos ir stiprybės!

Nuoširdžiai
Eglė ČAPLIKIENĖ
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė

 

M i e l i e j i,

nueinantys metai nebuvo lengvi, pandemija sujaukė visų mūsų gyvenimą, privertė stengtis eiti į priekį neskubant, ieškant racionaliausių ir žmonėms su negalia naudingiausių sprendimų.

Per pandemiją visas mūsų gyvenimas sparčiai kėlėsi į internetą, teko išmokti bendrauti, gauti ir teikti paslaugas nuotoliniu būdu. Pandemija apsunkino didelės dalies negalią turinčių žmonių kasdienybę, ypač tų, kurie dirbo, mokėsi, lankė dienos centrus ar aktyviai dalyvavo bendruomenės veiklose. Žmonės su negalia neteko paslaugų, patyrė izoliaciją, tačiau surėmę pečius, bendrystėje stengiamės ir toliau jiems, ypač sunkiausios negalios žmonėms, teikti būtinąsias paslaugas.

Už šį sunkų ir dažnai nematomą darbą nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkams ir jų pagalbininkams, kurie nepabūgo pandemijos ir karantino metu, neretai net rizikuodami savo sveikata, pagalbą žmogui išlaikė savo prioritetu.

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, padėjusiems dar kartą įsitikinti, ko trūksta negalią turintiems žmonėms, ką turime padaryti, kad kiekvienas žmogus gyventų oriai. Esame stiprūs, nes matome bendrą tikslą ir kartu dirbdami jį pasieksime.

Sveikinu Jus šventų Kalėdų proga. Tegul Jūsų šeimas, artimuosius supa meilė ir gaubia bendrystės jaukumas. Linkiu, kad Naujaisiais metais visus lydėtų sėkmės šypsenos. Veržlių, įdomių ir dosnių 2021 metų!

Ignas MAČIUKAS
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas