Neįgalumo pensijų rūšys ir jų dydžiai

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte-atsakome

„Sausio mėnesį gavau neįgalumo išmoką, tačiau ji buvo tokio pat dydžio kaip ankstesnių mėnesių. Ar išmokos nuo šiemet neturėjo didėti?“ – klausia „Bičiulystės“ skaitytoja.

I klausimą atsako „Sodros“ Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Malgožata Kozič.

Šalpos pensijos mokamos už praėjusį mėnesį, tad jų gavėjai sausio mėnesį sulaukė tokio pat dydžio išmokų, kaip visus praėjusius metus, o jau nuo vasario pajus padidėjimą.

Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas arba asmenys, pripažinti netekusiais 45 proc. ir daugiau darbingumo iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai. Taip pat tie asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių, pripažinti netekusiais 45 proc. ir daugiau darbingumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 26 metai. Šalpos neįgalumo pensija mokama, jei žmogus neturi teisės gauti didesnės arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų.

Šalpos neįgalumo pensijos dydis susijęs su šalpos pensijos baze, kuri šiemet padidėjo nuo 140 iki 143 eurų. Šios pensijos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio bei nustatyto netekto darbingumo lygio. Pavyzdžiui, žmonės, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, gauna 2 šalpos pensijų bazių dydžio (ŠPB) išmoką. Taigi šiais metais jų šalpos pensijos dydis sieks 286 eurus.

Gavėjams, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas, mokama 1 ŠPB dydžio šalpos pensija – šiemet tai bus 143 eurų suma. Tokią pat šalpos pensiją gauna ir žmonės, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, jei jie neteko 50 proc. nedarbingumo.

Netekto darbingumo pensiją gali gauti asmenys, netekę 45 proc. ar daugiau darbingumo, jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pripažino juos nedarbingais ar iš dalies darbingais ir jei jie yra sukaupę minimalų stažą netekto darbingumo pensijai gauti.

Minimalus stažas priklauso nuo amžiaus – pvz., 35 metų žmogui jis siekia 2,5 metų, 45 metų žmogui – 7,5 metų ir t.t.

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo gavėjo darbingumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

Jei po pensijos skyrimo gavėjas toliau dirbs ar versis kita veikla, dėl kurios mokės pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dienos netekto darbingumo pensijos dydis kasmet bus naujinamas, įvertinant praėjusiais kalendoriniais metais įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Naujas netekto darbingumo pensijos dydis apskaičiuojamas ir naujo dydžio netekto darbingumo pensija pradedama mokėti ne vėliau kaip atitinkamų kalendorinių metų liepos mėnesį. Kartu su naujo dydžio netekto darbingumo pensija bus išmokamas nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos susidaręs netekto darbingumo pensijų dydžių skirtumas.

Tam, kad pensija būtų naujinama, prašymų pateikti nereikia.

Daugiau informacijos apie pensijų dydžius, apskaičiavimo principus, jų skyrimo tvarką ir t.t. galima rasti interneto svetainėje www.sodra.lt. Prisijungę prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui matysite informaciją apie savo sukauptą stažą, taip pat galėsite pateikti prašymą skirti pensiją.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas