Nauja socialinės apsaugos ir darbo viceministrė bus atsakinga už neįgaliųjų sritį

Justina Jakštienė.

Aktualijos
Nustatymai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje darbą pradėjo viceministrė Justina Jakštienė.

Jos darbo sritis – neįgaliųjų socialinės integracijos sistema: žmonių su negalia užimtumo rėmimas, parama piniginėmis išmokomis, medicininės, socia­linės ir profesinės reabilitacijos paslaugos, lygių galimybių užtik­rinimas neįgaliesiems ugdymo, kultūros, sporto ir kitose srityse.

„Žmonių su negalia socialinės integracijos politika pastaraisiais metais keitėsi – nuo šalpos ir palaikymo link pačių neįgaliųjų gebėjimų, savarankiškumo ugdymo, integracijos į vietos bendruomenes, socialinį gyvenimą. Darbo šioje srityje liko daug, nes kol kas tik trečdalis žmonių su negalia pasinaudoja socialinės integracijos priemonėmis. To priežastis dažniau ne lėšų trūkumas, o nepakankamas paslaugų prieinamumas, lėta paslaugų plėtra tam tikrose savivaldybėse, individualizuotos pagalbos stoka, galiausiai – visuomenės požiūris į žmones su negalia“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė J. Jakštienė.

J. Jakštienė iki pradedant dirbti viceministre vadovavo Socialinės apsaugos infrastruktūros projektų skyriui bei Strateginio planavimo grupei Cent­rinėje projektų valdymo agentūroje, dirbo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Nuo 1999 m. vadovavo įvairiems projektams ir organizacijų padaliniams, nuo 2004 m. buvo atsakinga už įvairaus lyg­mens ES fondų finansuojamų programų ir projektų planavimą ir valdymą. Viceministrė yra įgijusi socialinės demografijos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete bei sociologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete.

SADM ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas