Kompensaciją galima gauti ir automobiliui remontuoti

unsplash.com nuotr.

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte-atsakome

„Bičiulystės“ skaitytojams kyla klausimų dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Į juos atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė

Ar kas 6 metus išmokama lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skirta tik automobiliui įsigyti ir pritaikyti? Ar galima ją panaudoti ir automobiliui remontuoti, jei nėra poreikio pirkti naujo automobilio?

Atsižvelgiant į tai, kad ne visi gali įsigyti naują automobilį, lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos apraše nustatyti atvejai, kada ji skiriama. Kompensacija mokama visais šiais atvejais, kai vairuojantys negalią turintys žmonės:

  • įsigyja arba jau yra įsigijo lengvąjį automobilį;
  • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
  • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
  • įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
  • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
  • jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
  • jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja.

Asmeniui nebūtina pirkti naują automobilį. Kompensacija gali būti skiriama ir tuo atveju, kai asmuo jau yra įsigijęs lengvąjį automobilį, taip pat, jei techniškai pritaiko ir remontuoja jau turimą lengvąjį automobilį.


Negalią turintys žmonės dažniausiai neturi reikiamos sumos automobiliui įsigyti, o lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija mokama tik už jau įsigytą automobilį. Ar nėra svarstomi kitokie kompensacijos išmokėjimo variantai, kad asmeniui nereikėtų mokėti visos sumos pačiam, o ji būtų pervedama tiesiogiai pardavėjui (panaši tvarka dabar yra įsigyjant neįgaliojo vežimėlį)?

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, siekianti iki 2 560 eurų, mokama atsižvelgiant į faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Kartu su dokumentais, patvirtinančiais lengvojo automobilio pirkimo išlaidas, reikia pateikti nepriklausomo turto vertintojo išduotą automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaitą. Šios ataskaitos nereikalaujama, jei perkamas naujas – neeksploatuotas automobilis.

Automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita yra svarbi, nes atsižvelgiant į ją yra skiriama ir mokama kompensacija už jau įsigytą automobilį. Pavyzdžiui, tuo atveju, jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos. Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra mažesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios neviršija lengvojo automobilio rinkos vertės.

Įsigyjant neįgaliojo vežimėlį, taikomas kitoks išlaidų kompensavimo modelis. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše nustatyta, kad įsigyjant neįgaliojo vežimėlį, galima pateikti vieną iš dokumentų, patvirtinančių jo įsigijimą, t. y. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už techninės pagalbos priemonės termino atidėjimas, tačiau kompensacija už įsigytą neįgaliojo vežimėlį yra pervedama į asmens nurodytą sąskaitą. Ši nuostata nėra taikoma, kai priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą arba įsigyjama lizingo būdu.

Lengvasis automobilis yra brangesnis už neįgaliojo vežimėlį, todėl įsigyjant lengvąjį automobilį negali būti taikomas toks pats kompensavimo modelis kaip neįgaliojo vežimėliui. Tačiau, siekiant didinti negalią turinčių asmenų mobilumą ir kad jie galėtų lengvuosius automobilius įsigyti jiems patrauklesnėmis sąlygomis, siūloma svartyti visus siūlymus dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tobulinimo. Visus siūlymus reikia aptarti kartu su neįgaliųjų organizacijomis ir pateikti juos svarstyti Neįgaliųjų reikalų tarybai, kuri, juos įvertinusi, priimtų sprendimą, ar tikslinga keisti kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas