Visi negalią turintys senjorai galės pasinaudoti lengvatomis

unsplash.com nuotr.

Aktualijos
Nustatymai

* * *

Kai neįgalus asmuo sulaukia pensinio amžiaus, jam nustatomi specialieji poreikiai. Šiuo metu jie yra tokie:

  • Didelių specialiųjų poreikių lygis, nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
  • Vidutinių specialiųjų poreikių lygis, nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros ar pagalbos poreikis.
  • Nedidelių specialiųjų poreikių lygis, nustatomas asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros ar pagalbos poreikis.

Žmonės, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, be kita ko, gali pasinaudoti transporto leng­vatomis ir lengvata nemokėti rink­liavos gaminantis tapatybės kortelę ar pasą. Kadangi norima užtikrinti galimybę lengvatomis pasinaudoti visiems asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, nuspręsta palikti tik du iš jų: didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių.

Žmonės, kuriems iki įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, bus prilyginami turintiems vidutinių specialiųjų poreikių lygį.

Įstatyme bus numatyti tokie specialiųjų poreikių lygiai:

Didelių specialiųjų poreikių lygis. Nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis.

Vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros ar pagalbos poreikis, arba asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos nustatytas 35–55 proc. darbingumo lygis.

Šią tvarką reglamentuojantys Neįgaliųjų socialinės integ­racijos įstatymo pakeitimai įsigalios 2021 metų liepą.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas