Keičiasi socialinių paslaugų poreikio nustatymas

Aktualijos
Nustatymai

Nuo balandžio mėnesio įsigalioja naujas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas bei atnaujinta senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika.
„Tikimės, kad socialinės paslaugos taps labiau prieinamos visiems, kuriems jų reikia: ir žmonėms su negalia, ir senoliams, ir jų artimiesiems, ir socialinę riziką patiriančioms šeimoms su vaikais“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Kas keičiasi?

Kreipimasis dėl socialinių paslaugų. Atsiranda daugiau būdų kreiptis dėl savivaldybės ar valstybės finansuojamų paslaugų. Dėl socialinių paslaugų galima kreiptis raštu tiesiogiai į savivaldybę, paštu ar elektroniniu būdu, o jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga – prašymą galima teikti per SPIS sistemą. Taip pat numatyta nauja galimybė priimti asmens prašymą jo namuose socialinio darbuotojo mobiliajame įrenginyje.

Taip pat atsiranda galimybė asmeniui ar šeimai, kuriems dėl jo ar jos saugumo skubiai reikalingos socialinės paslaugos, kreiptis tiesiai į socialinių paslaugų įstaigą, kuri tarpininkaus pateikiant prašymą savivaldybei. Dėl socialinių paslaugų socialinę riziką patiriančiai šeimai ir jos vaikams tarpininkaus atvejo vadybininkas.

Asmuo, apsigyvenęs socialinės globos namuose savo lėšomis, gali teikti prašymą dėl socialinės globos, finansuojamos savivaldybės ar valstybės biudžeto lėšų.

Visais atvejais, jeigu dokumentai ar duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybė pagal prašymą gauna iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, besikreipiantis žmogus šių dokumentų ir duomenų neturės teikti dar kartą.

Trumpėja socialinių paslaugų skyrimo terminai. Nuo šiol asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis bus nustatomas per 10 kalendorinių dienų (k. d.) nuo prašymo gavimo dienos (buvo per 14 k. d.), o ilgalaikės socialinės globos poreikis – per 20 k. d. (buvo per 30 k. d.). Sprendimo dėl socialinės priežiūros priėmimas sutrumpėjo nuo 14 iki 10 k. d. nuo socia­linių paslaugų poreikio išvadų pateikimo, dėl socialinės globos – nuo 30 iki 20 k. d.

Reglamentuotas socialinių paslaugų teikimo nutraukimas ar sustabdymas. Paslaugos gali būti nutrauktos asmens prašymu ar įstaigos siūlymu tik tuo atveju, kai gaunama socialinio darbuotojo išvada, kad socia­linių paslaugų teikimo nutraukimas atitinka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikius ir interesus. Socialinės paslaugos taip pat gali būti sustabdomos asmens pageidavimu iki 120 dienų, po kurių turi būti pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną pasibaigus sustabdymo laikotarpiui ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.

Asmenims, kurie kreipsis dėl socialinės globos nepraėjus pusei metų nuo specialiųjų poreikių nustatymo, nustatant socialinės globos poreikį nereikės teikti duomenų apie specialiųjų poreikių nustatymą ar atsakinėti į su tuo susijusius klausimus – socialinis darbuotojas įvertins turimą informaciją ir, atsižvelgdamas į asmens pageidavimus, pasiūlys tinkamą paslaugą.

SADM ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas