Jau galima aplankyti ligoninėje gulinčius artimuosius

Aktualijos
Nustatymai

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad imunitetą nuo COVID-19 turintys asmenys jau gali aplankyti ligoninėje gulinčius artimuosius.  

Kas gali lankyti ligoninėje gulinčius artimuosius?

Ligoninėje gulinčius artimuosius gali lankyti COVID-19 liga persirgę arba nuo jos pilnai paskiepyti gyventojai. Tam jie turi gauti šio asmens gydančio gydytojo leidimą. Kitose gydymo įstaigose leidimą aplankyti pacientą išduoda įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Lankymas turi būti vykdomas gydymo įstaigos vadovo nustatyta tvarka, užtikrinant žmonių srautų reguliavimą, dėvint asmens apsaugos priemones ir laikantis privalomų infekcijų kontrolės reikalavimų.

Atėjęs aplankyti paciento gyventojas turės parodyti dokumentą, patvirtinantį, kad jis buvo pilnai paskiepytas nuo COVID-19 arba persirgo šia liga per pastarąsias 180 dienų. Tai gali būti atspausdintas arba elektroniniu formatu pateiktas išrašas ar tiesiogiai prisijungus prie e.sveikatos sistemos parodytas reikiamas dokumentas arba gydymo įstaigos išduotas atitinkamas išrašas popieriniu ar skait­meniniu formatu. Ligoninėms draudžiama lankytojų pateikiamus dokumentus rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti, jie gali būti tik pateikiami peržiūrėjimui.

Ar kiti (nepersirgę ir nepaskiepyti) asmenys gali lankyti artimuosius?

Kitiems asmenims lankyti pacientus karantino sąlygomis neleidžiama. Išimtis daroma lankant terminalinės būklės pacientus ir pacientus iki 14 metų, taip pat gimdyves ligoninėse, kurios negydo COVID-19 pa­cientų. Tokiais atvejais taip pat reikalingas gydymo įstaigos vadovo arba gydančio gydytojo leidimas.

Stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose gydomi COVID-19 liga sergantys pacientai, privalo būti nustatyta informacijos teikimo pacientų artimiesiems apie jų sveikatos būklę tvarka.

Kas yra artimas asmuo, kuriam leidžiama lankyti pacientą?

Paciento artimas asmuo – medicinos dokumentuose (formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“) paciento pasirašytinai nurodytas žmogus, kuriam suteikiama teisė gauti konfidencialią informaciją apie paciento sveikatos būklę.

Kaip sužinoti apie COVID-19 skyriuose gydomų artimųjų sveikatą?

Informacija apie COVID-19 skyriuose gydomų asmenų sveikatos būklę artimiesiems turi būti prieinama ją teikiant ryšio priemonėmis arba tiesiogiai kontaktuojant su įstaigos personalu.

Pacientai, jei reikia su personalo pagalba, mobiliomis ryšio priemonėmis patys gali susisiekti su artimaisiais ir informuoti apie sveikatos būklę. Pasikeitus pacien­to sveikatos būklei, artimieji informuojami mobilaus, laidinio arba kitomis prieinamomis ryšio priemonėmis.

Informacija apie pacientus teikiama Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

SAM ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas