Palankesnė nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos Seimas.

Aktualijos
Nustatymai

* * *

Seimas priėmė Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, nustatydamas, kad socialinio draudimo pensijų ir netekto darbingumo kompensacijų dėl nelaimingų atsitikimų darbe bei šalpos išmokų gavėjai turi teisę gauti visą nedarbo išmoką (o ne šios išmokos dalį, viršijančią gaunamų pensijų ir išmokų sumą, kaip yra šiuo metu). Įstatymas įsigalios liepos 1 d.

Priimtu teisės aktu taip pat nustatyta, kad iki jo įsigaliojimo dienos paskirtos nedarbo draudimo išmokos, kurių mokėjimas tęsiamas arba kurias mokėti pradedama po šio įstatymo įsigaliojimo, asmenims, gaunantiems ir socialinio draudimo pensijas, šalpos išmokas, netekto darbingumo periodines kompensacijas, be atskiro šių asmenų prašymo bus perskaičiuojamos iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. Perskaičiuoto dydžio išmokos mokamos nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

Už įstatymą vieningai balsavo 124 Seimo nariai.

LRS inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas