Pasirašytas memorandumas, užtikrinsiantis viešojo transporto ir jo infrastruktūros pritaikymą

Drauge su partneriais iš viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus LNF pasirašė Memorandumą dėl viešojo transporto ir susisiekimo paslaugų prieinamumo užtikrinimo. Lietuvos negalios organizacijų forumo nuotr.

Aktualijos
Nustatymai

Susisiekimo ministerija įsipareigoja iki 2027 m. įgyvendinti viešojo transporto pertvarką – viešojo transporto priemones ir jomis keliauti reikiamą infrastruktūrą pritaikyti žmonėms, turintiems negalią, ir tam tikslui investuoti ne mažiau kaip 0,5 mlrd. eurų.

Tokie veiksmai numatyti bendrame memorandume, kurį Susisiekimo ministerija, jai pavaldžios įmonės ir neįgaliuosius vienijančios organizacijos pasirašė V. Kudirkos aikštėje Vilniuje.

Memorandume įsipareigojama užtikrinti, kad visos įsigyjamos naujos viešojo susisiekimo transporto priemonės (autobusai, troleibusai, traukiniai, keltai, pramoginiai laivai ir kt.) ir jomis teikiamos vežimo paslaugos būtų pritaikytos individua­lių poreikių turintiems žmonėms, o įrengiami nauji ar rekonstruojami transporto infrastruktūros objektai ir jų aplinka būtų pritaikyti įvertinant šiuos poreikius.

„Pasirašydami memorandumą, mes pripažįstame, kad, kalbant apie skirtingos galios žmonių galimybes, situacija transporto srityje yra vis dar nepatenkinama. Memorandumas siekia išspręsti šią problemą, tai svarbių darbų pradžia. Tikiu, kad Lietuva keičiasi, teisingumo ir empatijos daugėja, o požiūris į negalią turinčius yra labai svarbus mūsų brandos, žmogiškumo kriterijus“, – ceremoniją pasveikinusi sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Memorandumą pasirašiusios šalys pripažįsta, kad Lietuvoje kelių, geležinkelių, oro, vidaus vandenų ir jūrų transporto infrastruktūra tik iš dalies pritaikyta judėjimo negalią turintiems žmonėms. Neužtikrintas individualių poreikių turinčių žmonių visavertis judumas ir galimybė naudotis pritaikyta transporto infrastruktūra, transporto priemonėmis ir paslaugomis.

„Laisvė visiems judėti laisvai – vienas iš Susisiekimo ministerijos prioritetų. Pokyčius pradedame nuo savęs – prie memorandumo jungiasi ir visos susisiekimo srities įmonės. Specia­liųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikyta aplinka – autobusai, troleibusai, traukiniai, taip pat stotys, viešojo transporto stotelės – tai yra būtinos sąlygos, kurios turi užtik­rinti specialiųjų poreikių turinčių žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime“, – po pasirašymo sakė memorandumo inicia­torius, susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Ministras ceremonijoje pakvietė visas ministerijas ir privatų sektorių jungtis prie šios iniciatyvos ir aktyviai įgyvendinti pokyčius pritaikant transportą, pastatus ir infrastruktūrą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Susisiekimo ministerijos ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas