Daugiau žmonių galės įsigyti skuterius

Aktualijos
Nustatymai

Daugiau fizinę negalią turinčių žmonių galės kreiptis dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensavimo, geresnės galimybės pasikeitus asmens sveikatos būklei ar fiziniams duomenims rinktis ar gauti kitą judėjimo techninės pagalbos priemonę.

Žmogus su negalia turi teisę kreiptis dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, jei jam nustatytas specialiojo leng­vojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Iki šiol tokios galimybės nebuvo, dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensavimo asmenys galėjo kreiptis tik pagal nustatytą ligų sąrašą.

Atsisakoma ir reikalavimo kreipiantis dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo išrašą iš medicinos dokumentų. Asmeniui pakaks pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo ar kitos atitinkamos srities gydytojo specialisto išrašą iš medicinos dokumentų, kuris patvirtintų, kad asmeniui nustatyta bent viena iš ligų ar sveikatos aplinkybių, kuri atitinka kriterijus norint gauti skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Taip pat numatyta galimybė asmenims, kurie gavo judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, nepasibaigus šios priemonės naudojimo laikotarpiui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar fiziniai duomenys, ir grąžinus Techninės pagalbos neįgaliesiems centro išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui, kitą judėjimo techninės pagalbos priemonę, atitinkančią asmens sveikatos būklę ir fizinius duomenis gauti ne tik iš minėto centro, bet ir įsigyti pačiam bei gauti šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją.

SADM ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas