Šeimoms ir žmonėms su negalia – didesnė teisinė apsauga

Aktualijos
Nustatymai

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo gyventojų apsaugos nuo diskriminacijos naujovės. Įvedami įstatyminiai pokyčiai, stiprinantys šeimų, žmonių su negalia ir kitų asmenų teisių užtikrinimą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikia trumpą paaiškinimą, kas iš esmės keičiasi prasidėjus paskutiniam vasaros mėnesiui.

Draudžiama diskriminuoti dėl šeiminės padėties. Diskriminacija būtų laikomas vietų vaikų darželiuose skirstymas pirmenybę teikiant susituokusių tėvų vaikams.

Darbdavys (-ė) privalo imtis priemonių, kad žmonėms su negalia būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos. Darbdavys (-ė), darbindamas (-a) asmenį su negalia, atsižvelgia į individualius jo ar jos poreikius ir sudaro galimybę dirbti ne visą darbo laiką. Tinkamų darbo sąlygų nesudarymas nebūtų diskriminacija, jei įprastų sąlygų pakeitimai taptų neproporcinga našta darbdaviui ar darbdavei.

Draudžiama diskriminuoti dėl tėvystės, vaiko priežiūros atostogų, atostogų, skirtų slaugyti šeimos narį ar narę, lankstaus darbo grafiko nustatymo. Diskriminacija būtų laikomas darbo sąlygų pabloginimas asmeniui, einančiam (-iai) vadinamųjų „mamadienių“ ar „tėvadienių“. Diskriminacija būtų laikomas mažiau palankus elgesys su asmeniu, kuriam (-iai) dėl šeiminių įsipareigojimų reikalingas lankstus darbo grafikas.

Įteisinamas lengvatų teikimas dėl amžiaus, negalios bei socialinės padėties. Įvairios nuolaidos senjorams ir senjorėms, žmonėms su negalia bei sunkiau besiverčiantiems asmenims bus teisėtos, net jei ir nebus atskirai įvardytos įstatymuose (pavyzdžiui, nuolaidos vaistinėse, teatruose ir pan.).

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės grupės vadovas Vytis Muliuolis džiaugiasi šiomis naujovėmis. „Daugybę metų girdime žmonių istorijas, kai varžomos jų teisės, tačiau negalėdavome tirti kai kurių skundų, nes situacijos nebuvo reglamentuojamos įstatyme. Būdavo atvejų, kada gyventojai ir gyventojos tiesiog neturėdavo jokių instrumentų, kaip apginti savo interesus. Naujoji Lygių galimybių įstatymo versija nėra tobula, tačiau žmonių apsauga nuo diskriminacijos tikrai stipriai išplečiama“, – sako jis.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas