Kam dėl darbingumo lygio nustatymo nereikės kreiptis papildomai?

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte–atsakome

„Mano sūnui, kuriami nustatytas gilus protinis atsilikimas, netrukus sukaks 18 metų. Ar tikrai visiems sunkų neįgalumo lygį turintiems žmonėms darbingumo lygis bus nustatytas automatiškai? O kaip bus su jo specialiais poreikiais – dėl jų irgi nereikės niekur kreiptis?“ – klausia „Bičiulystės“ skaitytoja.

Atsako NDNT Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius patarėja Nomeda Pikelytė.

Nuo rugsėjo 1 d. asmenims, kuriems sukaks 18 metų ir jiems iki tol buvo nustatytas sunkaus neįgalumo lygis dėl sunkaus arba gilaus protinio atsilikimo, nebereikės Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai pateikti gydančio gydytojo parengto siuntimo darbingumo lygiui nustatyti. NDNT nuo 18 metų sukakties dienos tokiems asmenims automatiškai (be atskiro prašymo) nustatys 0 proc. darbingumo lygį.

Asmeniui (jo atstovui) taip pat paliekama galimybė sukakus 18 m. į NDNT kreiptis ir įprasta tvarka, t. y. su gydančio gydytojo parengtu siuntimu.

Asmuo (jo atstovas), norėdamas gauti neįgaliojo pažymėjimą ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, dėl to su prašymu turi kreiptis į sprendimą dėl darbingumo lygio priėmusį NDNT teritorinį skyrių ir pateikti dvi 3x4 cm nuotraukas.

Jei iki 18 metų tokie asmenys turėjo specialiuosius poreikius, jie ir toliau galios iki nustatyto termino. Jeigu specialieji poreikiai buvo nustatyti iki 18 metų, tokiu atveju reikėtų kreiptis į gydantį gydytoją dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti. Gavę siuntimą, atliksime specialiųjų poreikių vertinimą.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas