Šiemet – nemažai ir neįgaliesiems aktualių naujienų

Aktualijos
Nustatymai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Seimas informuoja, kad neįgalieji ir jų šeimos nariai šiais metais gali tikėtis keleto jiems palankių naujovių.

Didės socialinio draudimo išmokos ir šalpos neįgalumo pensijos

Kaip jau „Bičiulystėje“ buvo rašyta, 2017 metais augs socialinio draudimo pensijos, kadangi valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija didėja nuo 112 eurų iki 120 eurų, o einamųjų metų draudžiamosios pajamos – nuo 445 eurų iki 476 eurų.

Vidutiniškai žmogui, turinčiam būtinąjį stažą, pensija pakils apie 20 eurų, tačiau kiekvienam didės individualiai: tai priklauso nuo žmogaus įgyto valstybinio socialinio draudimo stažo ir iki pensijos skyrimo turėtų draudžiamųjų pajamų. Tai palies daugiau kaip 593 tūkst. senatvės pensininkų, daugiau kaip 202 tūkst. netekto darbingumo arba invalidumo pensijų gavėjų, 7,4 tūkst. išankstinės pensijos gavėjų.

Šalpos neįgalumo pensijos padidės tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais iki 24 metų ir yra netekę 100–90 proc. darbingumo, 70–65 proc. darbingumo bei 55–50 proc. darbingumo. Taip pat tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais po 24 metų ir yra netekę 70–65 proc. darbingumo.

Tai numatyta nuo sausio 1 dienos įsigaliosiančiu Šalpos pensijų įstatymo pakeitimu, kurio pagrindinis tikslas – šalpos pensijų dydžius išdėstyti kuo tolygiau pagal netekto darbingumo procentus.

Šalpos pensijų dydžiai bus diferencijuojami pagal žmogaus darbingumo lygį penkių procentų intervalu, t. y. kaip ir nustatomas darbingumo lygis. Taip bus išvengta didelio šalpos pensijų dydžių slenksčio: pavyzdžiui, kai žmogui vietoj 60 proc. netekto darbingumo nustatomas 55 proc. netekto darbingumo lygis, pagal iki šiol galiojusią tvarką žmogaus pensija mažėjo per pusę, nors darbingumo lygis buvo pakitęs tik penkiais procentais. Pagal naująją tvarką jis sumažės daug mažesniu skirtumu.


Geros žinios besimokantiems ir slaugantiems artimąjį

Dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje žmonėms, kurie nedraudžiami socia­liniu valstybiniu draudimu, nuo 2017 m. kas mėnesį mokama profesinės reabilitacijos pašalpa didės iki 240 Eur (buvo 224 Eur).

Studijuojantiems neįgaliesiems specialiesiems poreikiams tenkinti išmoka didės iki 60 Eur (buvo 56 Eur).

Nuo naujų metų atsiras daugiau galimybių dirbti nepilną darbo dieną tiems, kas slaugo žmogų su negalia namie: jei jų darbinės pajamos bus mažesnės nei minimalus mėnesinis atlyginimas, nebus nutraukiamas draudimas valstybės lėšomis. Iki 2017 m. valstybė pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu draudė tokį žmogų sumai, prilygstančiai to laikotarpio minimaliai mėnesinei algai (MMA), tačiau tik tada, jeigu jis neturėjo draudžiamųjų pajamų (t.y., pradėjęs dirbti, nors ir puse etato, žmogus tam laikotarpiui prarasdavo valstybės draudimą). Kadangi yra atvejų, kai slaugantis žmogus neketina visiškai nutraukti darbinių santykių, nori užsiimti individualia veikla, kurią derina su neįgalaus artimojo slauga, ar kt., Valstybinio socialinio draudimo įstatymas papildytas nauja nuostata. Nuo šiol jei slaugančiojo žmogaus draudžiamųjų pajamų suma per atitinkamo laikotarpio kalendorinius mėnesius mažesnė už to paties laikotarpio MMA sumą, jis draudžiamas sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki MMA socialinio draudimo įmokų sumą.


Daugiau galimybių neturintiems nuosavo būsto

Nuo 2017 m. sausio 1 d. socialinio būsto nuomininkai nepraras teisės į socialinio būsto nuomą, kai jų turtas ir pajamos neviršys daugiau kaip 25 proc. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto ribų (iki šiol buvo 20 proc.).

Be to, jeigu šeimos ar asmens pajamos viršija šame įstatyme nustatytas ribas, savivaldybės tarybos sprendimu socialinio būsto nuomos sutartis galės būti pakeista į savivaldybės būsto nuomos sutartį. Tokiu būdu savivaldybė, įvertinusi su asmens ar šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius, turės teisę neiškeldinti nuomininkų iš būsto. Tai ypač aktualu tiems žmonėms, kurių būstas jau pritaikytas jų poreikiams, pavyzdžiui, žmonėms su negalia, daugiavaikėms šeimoms su mažais vaikais.

Svarbu paminėti, kad nuo 2017 m. šeimų ir asmenų pajamos, gaunamos kaip socialinė parama arba tikslinės paskirties pajamos – slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas – nebus vertinamos nustatant teisę į paramą būstui išsinuomoti ar įsigyti.


Tobulinama tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka

Seimas priėmė Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-25(2), kuriomis nutarta tobulinti tikslinių kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad dalis asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis, negali pasinaudoti teise gauti jiems priklausančią slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją ar tikslinį priedą, t. y. dėl savo sveikatos būklės negali patys atsiimti šios išmokos ar teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti ją atsiimti kitą asmenį. „Kol vyksta teisminiai procesai dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globėjo ar rūpintojo paskyrimo, šie asmenys lieka be išmokų, skirtų su jų slauga ar priežiūra (pagalba) susijusioms išlaidoms kompensuoti“, – teigiama aiškinamajame rašte.

Priimtais pakeitimais nustatyta, kad tikslinės kompensacijos ar tikslinis priedas, paskirti pilnamečiams asmenims, kurie dėl sveikatos būklės negali patys atsiimti paskirtos išmokos ar įgalioti, kad ją atsiimtų kitas asmuo, ir kuriems nepaskirti globėjai ar rūpintojai, gali būti mokami ne socialinės rizikos asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu arba dėl globos (rūpybos) nustatymo ir ši civilinė byla yra iškelta.

Jeigu į teismą kreipiasi prokuroras arba globos (rūpybos) institucija, tikslinė kompensacija ar tikslinis priedas galės būti mokami asmeniui, kuris kreipėsi į prokurorą ar globos ar rūpybos instituciją, ir atitiks bent vieną iš įstatyme nurodytų sąlygų, pvz., yra deklaravęs gyvenamąją vietą kartu su slaugomu asmeniu, yra slaugomo asmens artimasis giminaitis, tvarko su slaugomu asmeniu bendrą ūkį ar buvo slaugomo asmens globėjas (rūpintojas) iki slaugomo asmens pilnametystės.


Seimas padidino maksimalų taikytiną mėnesio neapmokestinamąjį pajamų dydį

Seimas, 86 parlamentarams balsavus už ir 4 susilaikius, pritarė Gyventojų pajamų mokesčio pataisoms (projektas Nr. XIIP-4794(2), kuriomis mažinama mokestinė našta mažas pajamas gaunantiems asmenims.

Priimtomis pataisomis maksimalus taikytinas mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) padidintas nuo 200 eurų iki 310 eurų. Maksimalus mėnesio NPD bus taikomas, jei gyventojo pajamos neviršija minimalios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių sausio 1 dieną, vieno dydžio (2017 m. sausio 1 d. tai bus 380 eurai), o atitinkamai maksimalus metinis NPD – jei gyventojo pajamos neviršija minimalios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių sausio 1 dieną, dvylikos dydžių (taikant NPD už 2017 metus tai bus 4 560 eurų).

Jei gyventojo pajamos viršys minėtus dydžius (380 eurų per mėnesį ir 4 560 eurų per metus), pagrindinis NPD atitinkamai bus mažinamas, apskaičiuojant jį pagal nustatytas formules.

Taip pat padidintas gyventojams, auginantiems vaikus, taikomas papildomas NPD (PNPD) – nuo 120 eurų iki 200 eurų už kiek­vieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą.

Priimtomis pataisomis padidinti neįgaliems asmenims taikomi individualūs NPD po 110 eurų, t. y. nuo 270 eurų iki 380 eurų per mėnesį – asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis; nuo 210 eurų iki 320 eurų per mėnesį – asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.


„Bičiulystės“ inf.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas