Neįgaliųjų reikalų tarybos laukia nemažai iššūkių

Į pirmąjį posėdį susirinko atnaujinta Neįgaliųjų reikalų taryba.

Aktualijos
Nustatymai

Į pirmąjį posėdį susirinko atnaujinta Neįgaliųjų reikalų taryba. Nuo šiol joje – 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų deleguoti nariai ir vienas akademinės bendruomenės atstovas. 

Neįgaliųjų reikalų tarybai vadovaus socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Vyriausybės patvirtintuose Neįgaliųjų tarybos nuostatuose numatyta, kad Tarybai vadovauja socialinės apsaugos ir darbo ministras. Be dvejų metų kadenciją šias pareigas eisiančio Lino Kukuraičio, į Tarybą deleguoti šie valstybės tarnautojai: Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja Romalda Baranauskienė, aplinkos viceministrė Rėda Brandišauskienė, susisiekimo viceministras Paulius Martinkus, kultūros ministro patarėjas Aurimas Pautienius, vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė, Ministro pirmininko patarėjas Elvinas Jankevičius. Neįgaliųjų asociacijos į šią visuomeninę instituciją delegavo: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininką Sigitą Armoną, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkę Jeleną Ivančenko, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentę Rasą Kavaliauskaitę, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ pirmininkę Daną Migaliovą, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkę Nijolę Milkevičienę, Lietuvos kurčiųjų sporto federacijos atstovą Marių Minkevičių, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininką Vaidotą Nikžentaitį, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentą Vytautą Pivorą, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkę Viktoriją Vitaitę.

Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Rasa Kavaliauskaitė.

Šiaulių universiteto studijų prorektorius Remigijus Bubnys atstovauja pirmą kartą į Tarybą įtrauktai akademinei bendruomenei, o Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas – šalies savivaldybėms.

Pirmajame tarybos posėdyje išrinktas ir pirmininko pavaduotojas. Į slapto balsavimo biuletenius buvo įrašytos dvi pavardės – R. Kavaliauskaitės ir D. Migaliovos. Balsams pasidalijus po lygiai, L. Kukuraičio balsas lėmė, kad Tarybos pirmininko pavaduotoja tapo R. Kavaliauskaitė.

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė A. Kandratavičienė susirinkusiesiems pristatė Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo reglamento projektą. Nemažai diskusijų ir pasiūlymų sulaukęs projektas, atsižvelgus į išsakytas pastabas, iki kito Tarybos posėdžio dar bus tobulinamas ir tik tada priimtas.

Posėdyje aptarus prioritetines veiklos sritis, Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veikos planui parengti, Tarybos narių pasiūlymams apibendrinti sudaryta darbo grupė, į kurią įeina ir valstybinių institucijų, ir nevyriausybinių asociacijų atstovai.

Dar viena suburta darbo grupė įpareigota pasiūlyti naują Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą. Neįgaliųjų asociacijų atstovų teigimu, jau parengtas planas jų netenkina – numatytos nekonkrečios priemonės, neįtraukti jų įgyvendinimo rodikliai.

Neįgaliųjų reikalų taryboje svarstytas ir dar vienas labai svarbus klausimas – atstovo (pagrindinio ir pakaitinio) delegavimas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą. Šios atsakingos pareigos patikėtos J. Ivančenko, o pakaitiniu atstovu išrinktas V. Nikžentaitis.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas