Viltingų šv. Velykų!

Aktualijos
Nustatymai

Įgula senolės delnan Velykaitis. Blizga, žvakės šešėlio atmuštas. Nelyg akmenukas, iš upės dugno iškeltas. Širdies pasiilgtas. Rankomis nučiupinėtas. Akimis nuglostytas.

Sudiržusi ranka trumpu, lyg šiaudo ugnis, kilstelėjimu spėriai pamirko metalinio segtuko galvutę į senam aliuminio šaukšte ištirpdytą bičių vašką. Iki juodumo įkaitintą. Paskui apdairiai perneša jį ant kiaušinio lukšto. Stropiai lipdosi brūkšnelis, taškelis. Vienas šalia kito. Sustingsta vingiais, kaspinėliais. Juostom pinasi. Gyvatėlėm sukimba. Saulutėm, ratukais, dantukais klijuojasi... Tirštėja piešinys lyg žemės žalsvėjimas po atšilusios, išlytos nakties. Smaigaly rasa sublyksi, saulė pateka... Paukščio pėdutės atsispaudžia. Horizonte diena markstosi...

Gaudžia įsaulėj avilys. Bičių šokiui nusiteikęs. Korių siuvimui pasirengęs.

Pamačlyvas lyg kadagio uoga sedulos krūmas palei šulinį jaunų metūglių laužą įskėlęs. Šaknimis vandenį semia, košia. Alma po žeme šaltinis. Trykšta šviesos dvasia.

Apytemoj dieviško prisikėlimo kibirkštėlė žioruoja. „Palaiminti, kurie tiki nematę.“

Mano ir tavo tamsa mūsų aušros lūkuriuoja. Taikios. Atlaidžios. Maloningos.

„Ramybė jums“.


Rita MOCKELIŪNIENĖ

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas