Siūloma keisti sporto programų finansavimą

Aktualijos
Nustatymai

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, dalyvaujant Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NRD), Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos aklųjų sporto federacijos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos, Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto atstovams svarstė neįgaliųjų sporto finansavimo ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą problemas.

NRD direktorė Asta Kandratavičienė pažymėjo, kad iš visų NRD programoms skirtų lėšų tik 5,4 proc. atitenka sporto veikloms. Anot A. Kandratavičienės, sporto veiklos finansuojamos per Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus ir per Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus. 2016–2017 m. 39 savivaldybėse įgyvendinami 79 neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai. Finansuojamos ne rečiau kaip du kartus per savaitę vykstančios šios nuolatinio pobūdžio veiklos: įvairių sporto šakų nuolatinės treniruotės, kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla ir nenuolatinės veiklos (varžybos, renginiai, treniruočių stovyklos).

Komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas, apibendrindamas diskusiją apie Neįgaliųjų sporto finansavimo ir socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą problemas, akcentavo, kad trūksta neįgaliųjų sporto finansavimo aiškumo. Todėl komisija nusprendė Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlyti:

1) NRD vykdomą Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo savivaldybių lygmeniu programą tęsti, jai skirti daugiau lėšų, ją vykdant finansuoti tik sporto klubų projektus;

2) NRD ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskirai vykdomas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų (sporto federacijų, sporto komitetų) finansavimo programas sujungti į vieną programą, nustatyti aiškius finansavimo kriterijus, ir šios programos vykdytoju paskirti Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

„Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas