Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo gyventojų apsaugos nuo diskriminacijos naujovės. Įvedami įstatyminiai pokyčiai, stiprinantys šeimų, žmonių su negalia ir kitų asmenų teisių užtikrinimą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikia trumpą paaiškinimą, kas iš esmės keičiasi prasidėjus paskutiniam vasaros mėnesiui.

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)

Seimas priėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytus teisės aktų pakeitimus, kurie sudarys platesnes galimybes žmonėms su negalia aktyviai įsitraukti į darbo rinką, o darbdaviams – suteiks reikiamą pagalbą juos įdarbinant ar išlaikant darbo vietą darbuotojui įgijus negalią. Naujovės įdarbinant žmones su negalia atviroje darbo rinkoje laukia jau 2023 m. sausio 1 d.

Palikite komentarą (0 Komentarai)