Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis kartu su kitais komisijos nariais kreipėsi į Ministrą Pirmininką, socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministrus, prašydamas imtis priemonių, kad dar 2018 m. valstybės biudžete būtų numatytos lėšos ekonominės krizės laikotarpiu sumažintoms pensijoms ir kitoms socialinėms išmokoms kompensuoti.

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (1 Komentarai)

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis.

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis pristatė Lygių galimybių įstatymo pataisų projektą, kuriuo, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos Neįgaliųjų teisių komiteto pastabas, siūloma sukurti nepriklausomą struktūrą, skirtą stebėti ir kontroliuoti Konvencijos įgyvendinimą, visapusiškai įtraukiant pilietinę visuomenę, visų pirma neįgaliuosius ir jiems atstovaujančias organizacijas.

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)

Skiriu a.a. MAMAI
Dabar, kai savo amžiumi vejamės savųjų Motinėlių metus, oi, kaip gerai suvokiame jų nueitą gyvenimo kelią! Kiek įveikta kliūčių ir atmušta kojų į akmenuotus vieškelius... Manau, dažnam mūsų norisi kalbėti apie savo Motiną vien gerais, dėkingais, prasmingais žodžiais.

Palikite komentarą (0 Komentarai)

Įgula senolės delnan Velykaitis. Blizga, žvakės šešėlio atmuštas. Nelyg akmenukas, iš upės dugno iškeltas. Širdies pasiilgtas. Rankomis nučiupinėtas. Akimis nuglostytas.

Palikite komentarą (0 Komentarai)