Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo pakeitimus žmonių su negalia socialinės įtraukties srityje. Tarp jų siūlymas tobulinti negalios vertinimo modelį, jį grindžiant žmogaus gebėjimų vertinimu, didinti paslaugų ir pagalbos prieinamumą žmonėms su negalia, operatyviau teikti individualizuotas paslaugas ir pagalbą, o viešąją informaciją padaryti labiau prieinama.

Palikite komentarą (0 Komentarai)

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo gyventojų apsaugos nuo diskriminacijos naujovės. Įvedami įstatyminiai pokyčiai, stiprinantys šeimų, žmonių su negalia ir kitų asmenų teisių užtikrinimą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikia trumpą paaiškinimą, kas iš esmės keičiasi prasidėjus paskutiniam vasaros mėnesiui.

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)

Seimas priėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytus teisės aktų pakeitimus, kurie sudarys platesnes galimybes žmonėms su negalia aktyviai įsitraukti į darbo rinką, o darbdaviams – suteiks reikiamą pagalbą juos įdarbinant ar išlaikant darbo vietą darbuotojui įgijus negalią. Naujovės įdarbinant žmones su negalia atviroje darbo rinkoje laukia jau 2023 m. sausio 1 d.

Palikite komentarą (0 Komentarai)