Vilniuje vis daugiau gatvių pritaikoma įvairiems poreikiams.

Iki šių metų aplinkos pritaikymą reglamentavo Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reik­mėms“. Nuo šių metų sausio įsigaliojo reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Naujasis dokumentas konkrečiau (kai kur – lanksčiau) reglamentuoja kai kuriuos aplinkos pritaikymo aspektus, daugiau dėmesio skiriama regos, klausos ir kitas negalias turintiesiems, atsiranda naujų pritaikytinų objektų. 

Palikite komentarą (0 Komentarai)

Šiauliuose vykusių universalaus dizaino mokymų dalyviai su lektore Ana Staševičiene (trečia iš dešinės).

Universalaus dizaino sąvoką vartojame vis dažniau. Ji įtraukta į tokius svarbius dokumentus, kaip Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, šį terminą jau galima rasti ir Statybos įstatyme. Vis dėlto kalbėdami apie universalų dizainą dažniausiai galvoje turime infrastruktūros – pastatų, šaligatvių, kitų vietų prieinamumą judėjimo sutrikimų turintiems asmenims. O iš tikrųjų universalus dizainas – daug platesnė sąvoka, apimanti gaminių, aplinkos, programų ir paslaugų prieinamumą. Tai akcentuota ir Neįgaliųjų reikalų departamento organizuotuose mokymuose savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)