* * *

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                                                

* * *

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                                                   

* * *