Socialinė partnerystė tampa įgalinimu

Irmina Beneševičiūtė.

Aš – pilietis
Nustatymai

* * *

Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos (NVO) yra arčiausiai žmogaus. Jos ir kilo iš pačių neįgaliųjų inicia­tyvų su(si)burti, bendrauti. Nemažai daliai negalios paliestų žmonių šios organizacijos yra vienintelis sociumas.

Nors niekas nesiginčija, kad NVO vykdomos veiklos svarbios, vis dėlto dar nemažai šių organizacijų vadovų, socialinę politiką formuojančių ir vykdančių atstovų aktyvaus neįgaliųjų dalyvavimo, kaip vienos pagrindinių įtraukties priemonės, svarbą vertina nepakankamai.

Kodėl atsiranda tokia priešprieša? Bendradarbiavimas – svarbi NVO veiklos sritis, padedanti teikti pagalbą negalią turintiems žmonėms, atstovauti jų interesams. NVO veiklų kryptingumą dažniausiai lemia projektinės veiklos. Jos – ir vienas svarbiausių šaltinių neįgaliesiems naudingoms veikloms finansuoti. Deja, šis finansavimas nėra pakankamas, be to, jis paprastai skiriamas tik socialinės reabilitacijos veik­loms vykdyti. Tačiau neįgaliesiems labai svarbios ir socialinės paslaugos. Šios paslaugos neįgaliesiems padeda tapti savarankiškesniems. Nors jas paprastai teikia savivaldybės, neįgaliųjų organizacijos galėtų aktyviau įsitraukti į šį procesą ir suteikti šioms paslaugoms prioritetą.

Dėl lėšų stokos NVO dažnai pati būna neįgali padėti negalią turintiems žmonėms ir nepajėgi konkuruoti su savivaldybių finansuojamomis ir išlaikomomis įstaigomis. Neįgaliųjų organizacija finansavimo gali tikėtis tik dalyvaudama konkursuose, todėl tenka ieškoti papildomų finansinių resursų savo veikloms. Tai tik įrodo, kad socialinę politiką formuojančių ir ją vykdančių institucijų dėmesys socialinei sričiai yra nepakankamas ir neužtikrina kokybiškų socialinių paslaugų negalios paliestiems žmonėms.

NVO bendradarbiavimas su valdžios atstovais vyksta įvairiais lygmenimis: nuo pagalbos į bėdą patekusiam neįgaliajam iki pokyčių visuomenėje siekiant puoselėti žmogaus teises. Pastarojoje srityje NVO taip pat susiduria su iššūkiais. Jos dažnai neįtraukiamos į sprendimų priėmimą ar netgi pašalinamos iš šio proceso, nors kalbama apie jų pačių gerovę. Apmaudu, kad vis dar neatsisakoma praktikos spręsti už neįgaliuosius, negalios politika formuojama neišgirdus, neįsiklausius į negalios paliestų žmonių balsą. Neretai pasigirsta tokių neįgaliųjų organizacijų vadovų teiginių: „savivaldybė mūsų net nekviečia į pasitarimus“, „nepaaiškina, kodėl lėšos karpomos, jeigu paklausi, tai jie supranta ne taip“ ir pan. Nėra tarpusavio supratimo tarp socia­linę politiką formuojančių ir ją vykdančių atstovų, vis dar pasitaiko negatyvių nuostatų neįgaliųjų atžvilgiu.

Siekiant sėkmingo NVO bendradarbiavimo su valdžios institucijomis, labai svarbus konstruktyvus visų dalyvių dia­logas – be pykčio ir galios. Tai padėtų išsiaiškinti neįgaliųjų problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų.

Informacijos sklaida apie neįgaliuosius ugdo ir valdžios atstovų sąmoningumą, nes daugiau sužinoma, kuo negalią turintys žmonės gyvena, su kokiomis problemomis susiduria – tai skatina glaudesnį bendradarbiavimą ir padeda siekti konstruktyvaus visų dalyvių dialogo. Svarbu, kad kiekviena pusė ne tik teiktų informaciją, bet ir dalytųsi gerąja patirtimi. Socialinė partnerystė tampa įgalinimu, kai derinamos tarpusavio pozicijos ir kiekvienas dalyvis įneša savo indėlį. Kuo didesnius įsipareigojimus prisiima NVO, tuo labiau jomis pasitiki socialinę politiką formuojančių ir ją vykdančių institucijų atstovai.

Kad įvyktų pokyčiai, labai svarbus ne tik sklandus komandinis darbas tarp NVO vadovų ir jose dirbančių žmonių bei organizacijos narių, NVO vadovų ir darbuotojų kompetencija, bet ir žmogiškas požiūris į negalią turintįjį, gebėjimas jį matyti ir vertinti kaip asmenybę.

Vertinkime veiklas, pagalbą, kurią teikia neįgaliųjų organizacijos, reikalaukime atskaitomybės, bet ir padėkime. O svarbiausia – nelikime abejingi ir visada geru žodžiu, pozityviomis idėjomis palaikykime negalią turintį žmogų.

Irmina BENEŠEVIČIŪTĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje