Negalią patvirtino – paramą užtikrino

Gyvenimas tęsiasi
Nustatymai

Lietuva visapusiškai padeda Į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams. Negalią turintiems pabėgėliams ši pagalba ypač svarbi – reikia išmokų ir vaistų, techninės pagalbos priemonių ir sveikatos, socialinių paslaugų. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) pasiruošusi padėti kiekvienam į ją besikreipiančiam ukrainiečiui.

Po atliktos operacijos nustatytas neįgalumo lygis

Prieš kelias dienas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Panevėžio teritoriniame skyriuje Ina Kločko atsiėmė sūnelio Bogdano neįgalumo lygio nustatymo dokumentus. „Vaikutis gimė 8 mėnesių, neišnešiotas, su širdies yda, negalėjo pats kvėpuoti. 5 mėnesius ligoninėse praleidom, ištvėrėm sudėtingą operaciją, – pasakoja moteris. – Tik beveik pusės metų būdamas pradėjo nulaikyti galvutę. Iki šiol pats nevaikšto, žengia tik už rankutės vedamas.“

Su 1,5 metukų sūneliu Bogdanu, 12 metų dukrele Alisa ir mama Ina į Lietuvą atvyko balandžio viduryje. „Su Donecku ir Zaporiže besiribojančioje Dnipropetrovsko srityje, kur gyvenome, aktyvūs kariniai veiksmai nevyko, bet bombos vis tiek krito. Subombardavo mokyklą, daug kitų pastatų“, – pasakoja Ina. Ji neslepia, kad apsispręsti palikti namus nebuvo lengva. Tačiau dėl nuolat kaukiančių pavojaus sirenų, slapstymosi rūsyje silpną širdelę turinčiam Bogdanui kasdien darėsi vis blogiau. Ir Alisą vis labiau kaustė baimė. „Nusprendėm, kad su vaikais ir mama turim išvažiuoti, – pasakoja Ina. – Vyras, brolis (deja, po mėnesio Ina sužinojo, jog jis žuvo) liko ginti Ukrainos, o mes išvykom į Lietuvą. Po poros parų varginančios kelionės čia ir atvažiavom.“

Migracijos tarnybos pažymą dėl suteiktos laikinosios apsaugos Ina ir Alisa gavo po mėnesio, Bogdanas ir Inos mama jos laukė porą mėnesių. Moterys su vaikais prieglobstį rado Panevėžyje. Antraisiais jų namais tapo bendrabutis. „Turime du kambarius, vonią, tualetą, naudojamės bendra virtuve, – pasakoja Ina. – Svarbiausia – vaikai gali ramiai miegoti, žaisti, bėgioti. Alisa lanko mokyklą, taip pat ir muzikos, o Bogdanu labai rūpinasi jūsų medikai.“

Dar Ukrainoje pirmą operaciją patyrusį berniuką apžiūrėję Panevėžio medikai išsiuntė pasikonsultuoti su Vilniaus kardiologais, kurie nusprendė, kad Bogdaną reikia operuoti. Prieš 2,5 mėnesio jam buvo atlikta širdies operacija. Negalia Bogdanui buvo nustatyta ir Ukrainoje, tačiau po atliktos operacijos medikai parengė reikiamus dokumentus, pateikė juos NDNT ir neįgalumo lygis berniukui nustatytas iš naujo. „Kol kas – metams, paskui vėl vertins Bogdano būklę“, – sako Ina.


Negalios prilyginimas arba nustatymas

Negalią turintiems ir laikinosios apsaugos pažymą gavusiems ukrainiečiams Lietuva užtikrina tokias pačias garantijas, kaip mūsų šalies gyventojams. Svarbu, kad jų negalia būtų teisiškai patvirtinta. „Lietuvoje negalia karo pabėgėliams gali būti nustatyta dviem būdais: tokia pačia tvarka kaip ir mūsų šalies gyventojams arba Ukrainoje nustatytas invalidumas prilygintas neįgalumo, darbingumo lygiui arba specialiesiems poreikiams, – sako NDNT direktoriaus pavaduotoja Jelena Ivančenko.

Jeigu ukrainietis turi dokumentą apie jo šalyje jam nustatytą neįgalumo (invalidumo) grupę, Lietuvoje ji gali būti prilyginta neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių lygiui. Pasak J. Ivančenko, kad būtų galima atlikti tą padaryti, reikia NDNT pateikti asmens tapatybės dokumentą, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, savo invalidumo (neįgalumo) grupės pažymėjimą ir Ukrainos ambasados Konsulinio skyriaus išduotą tai patvirtinančią pažymą. Gavus visus reikiamus dokumentus atliekamas prilyginimas ir išduodamas neįgaliojo pažymėjimas.

Ukrainoje nustatyta invalidumo grupė neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių lygiui prilyginama tokiu principu:

  • asmenims iki 18 metų nustatyta I neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama sunkiam neįgalumo lygiui; II grupė – vidutiniam neįgalumo lygiui; III grupė – lengvam neįgalumo lygiui. Jeigu pažymėjime invalidumo grupė nenurodyta, invalidumas prilyginamas vidutiniam neįgalumo lygiui;
  • asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus: I neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama 20 proc. darbingumo lygiui; II grupė – 35 proc. darbingumo lygiui; III – 45 proc. darbingumo lygiui;
  • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių: I neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama didelių specialiųjų poreikių lygiui; II ir III grupės – vidutinių specialiųjų poreikių lygiui.

Nuo karo pradžios iki spalio 10 d. invalidumo grupės prilyginimas atliktas 31 ukrainiečiui: 10 – neįgalumo lygis, 18 – darbingumo lygis, 3 – specialiųjų poreikių lygis.

„Jeigu iš Ukrainos atvykęs ir leidimą laikinai gyventi gavęs žmogus negalią patvirtinančio pažymėjimo neturi, negalia jį ištiko jau čia arba nori, kad jo negalia ir specialieji poreikiai būtų įvertinti pagal lietuviškus kriterijus, jis turi kreiptis į gydymo įstaigą, gydytojas parengia siuntimą, jį perduoda NDNT, žmogus parašo prašymą, mes įvertinam jo savarankiškumą ir priimame sprendimą“, – sako J. Ivančenko ir atkreipia dėmesį, kad jeigu dėl negalios nustatymo asmuo jau kreipėsi į gydymo įstaigą, invalidumo (neįgalumo) grupės prilyginimas nebeatliekamas. Pasak jos, svarbu žinoti ir tai, kad atliekant prilyginimą, specialieji poreikiai nenustatomi: „Darbingo amžiaus asmenims specialieji poreikiai nustatomi tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos piliečiams.“

Negalios nustatymas paprastai trunka 20 darbo dienų. Nuo karo pradžios iki spalio 10 d. neįgalumo, darbingumo lygis arba specialieji poreikiai nustatyti 285 ukrainiečiams: darbingumo lygis nustatytas 151 asmeniui, 53 iš jų kartu ir specialieji poreikiai; neįgalumo lygis – 115 asmenų, 63 iš jų kartu ir specialieji poreikiai; specialieji poreikiai nustatyti 19 pensinio amžiaus asmenų.


Negalios galiojimo terminas

„Kai atliekame invalidumo (neįgalumo) grupės prilyginimą, negalią prilyginame tam terminui, kuriam ji buvo nustatyta dokumentus išdavusioje šalyje, – aiškina J. Ivančenko. – Jei, pavyzdžiui, šis terminas baigiasi šiandien, prilyginimo atlikti jau negalime. Tačiau sužinojome, jog Ukrainoje yra priimti sprendimai, kad nustatyta negalia automatiškai pratęsiama iki karo pabaigos ir dar 6 mėnesiams jam pasibaigus. Gavę šią informaciją kreipėmės į Ukrainos ambasados Konsulinį skyrių, kad pateiktų išaiškinimą dėl šio teisinio reglamentavimo. Turėdami teisinį pagrindą ir mes greičiausiai galėsime priimti atitinkamus sprendimus.“

NDNT Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius patarėja Nomeda Pikelytė atkreipia dėmesį, kad visa svarbi informacija NDNT interneto svetainėje www.ndnt.lt pateikiama ir ukrainiečių kalba. Prašymas nustatyti negalią taip pat išverstas į ukrainiečių kalbą. „Dažniausiai į NDNT besikreipiantys asmenys kalba rusiškai, mūsų teritoriniai skyriai turi darbuotojų, galinčių su jais bendrauti, – sako N. Pikelytė. – Labai daug klausimų ir skambučių sulaukdavome tik pradėję nustatyti negalią laikinąją apsaugą turintiems žmonėms. Ir ne vien apie negalios nustatymą. Telefonas netilo ne tik dėl pačių iš Ukrainos atvažiavusių, bet ir dėl juos priglaudusių žmonių, darbdavių, nevyriausybinių organizacijų, gydytojų, rengiančių siuntimus į NDNT klausimų. Į visus gautus klausimus stengėmės atsakyti, patys ieškojome atsakymų. Šiandien žmonės jau turi informacijos, kur ir kaip kreiptis dėl negalios nustatymo, žino, ko gali tikėtis ją nustačius, ką daryti toliau, kur ieškoti pagalbos.“

O pagalbos reikia daugeliui į Lietuvą atvykusių karo pabėgėlių su negalia. I. Kločko šeimai – irgi. Pati Ina taip pat serga sunkia diabeto forma, o širdies operaciją ištvėręs Bogdanas per dieną turi gerti net 5 rūšių vaistus. Apsilankykime interneto svetainėje https://contribee.com/vienybetezydi, padėkime negalią turintiems Ukrainos žmonėms.

Aldona DELTUVAITĖ

 

Šį straipsnį galite skaityti lengvai suprantama kalba.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje