Neįgaliuosius stiprina bendruomeniškumas ir savanorystė

Koncertuoja neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Prie Kupos“.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Kasmetis Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos narių susirinkimas, kuriame apžvelgiama ir įvertinama praėjusių metų veiklos ataskaita, tampa švente ir proga padėkoti bičiuliams už draugystę bei savanorystę.

Kodėl kalbama apie savanorystę? Todėl, kad draugijos nariams pastaraisiais metais daugelį įprastų veiklų, darbelių tenka atlikti savanoriškai, aukojant laisvalaikį, prašant šeimos narių, draugų pagalbos. Šiandien yra toks madingas ir populiarus žodis – projektas, jam kasmet valstybė vis pristinga pinigų, finansavimas vis skurdesnis, o pagalbos reikalingų ir paslaugų laukiančių piliečių nemažėja, netgi daugėja. Vargas būtų, jeigu neįgalieji neturėtų palaikymo miestelių ir kaimų bendruomenėse, kitose nevyriausybinėse organizacijose, rajono savivaldybėje. Nuoširdus ryšys artimiausioje aplinkoje yra didžiausia vertybė šiandienos materialinių, finansinių, buitinių problemų perpildytoje kasdienybėje.

Tokiomis realiomis nuotaikomis ir padėkomis ištikimiausiems bičiuliams buvo persmelkta Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės pateikta praėjusių metų darbų ataskaita. Draugija vienija 215 narių, yra naujai įstojusių, didžioji dalis – senbuviai. Vykdytas tęstinis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, šešios veiklos: kasdienių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sveikos gyvensenos mokymo, asmeninio asistento ir transporto paslaugų, meninių gebėjimų lavinimo ir amatų būrelio užsiėmimų, teikta pagalba šeimų nariams. Per metus iš viso suteiktos 3024 paslaugos, jas gavo 157 žmonės, iš jų 120 neįgaliųjų, kiti – šeimų nariai.

Veikė ir darbo terapijos klubas, kurį lankė 16 neįgaliųjų. Jie kūrė skiautinius, dirbinius iš vytelių, dekupažo darbelius, rengė parodas, dalyvavo mugėse. Balsingosios draugijos narės, ansamblio „Prie Kupos“ dalyvės, kantriai repetavo ir koncertavo įvairiose šventėse, skleisdamos optimizmą ir gerą nuotaiką. Ilgametė kolektyvo vadovė Gendrutė Kliaugienė po rimtų kalbų surengtame savųjų koncerte ypač džiaugėsi aktyviomis naujomis narėmis iš Palėvenėlės gyvenvietės, kurios mielai važinėja keliolika kilometrų į repeticijas Kupiškin.

Neįgalieji bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, savo socialinių paslaugų ir dienos užimtumo centre priima organizacijos „Caritas“ globojamus socia­linės atskirties, socialiai remtinus žmones, jie čia gali išsimaudyti, išsiskalbti (paslauga finansuojama iš savivaldybės biudžeto), dalyvauti kasdienių įgūdžių lavinimo mokymuose. Nuolatiniai ryšiai palaikomi su seniūnijų socialiniais darbuotojais, Socialinių paslaugų centru, savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, rūpinamasi, kad neliktų užmirštų vienišų žmonių, pasiligojusio senimo ir neįgaliųjų atokiuose kaimuose, kad paslaugos ir juos pasiektų. Draugijon neretai pakviečiami konsultuoti Užimtumo tarnybos, „Sodros“ skyriaus specialistai. Draugija dalyvauja Nevyriausybinių organizacijų koalicijos veikloje, priklauso Vietos veiklos grupei.

Bene pirmąkart organizacija vykdo Europos struktūrinių fondų projektą „Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste“. Pasak B. Kaleinikovienės, patirtis gera – gaunama svari parama higienos priemonėms, inventoriui. Prie projekto draugija prisideda savanoriška veikla.

Pernai neįgaliųjų reikmėmis pasirūpinta viešose erdvėse – mieste pakeliui į medicinos įstaigas įrengta suoliukų, skirta daugiau neįgaliųjų automobilių statymo vietų daugiabučių namų kiemuose, pastatytas specia­lus lieptas neįgaliems žvejams prie Kupiškio marių. Dar pateiktas pasiūlymas paplūdimyje įrengti maudynių vietą, pritaikytą neįgaliesiems ir neįgalius vaikus auginančioms šeimoms.

Kas jau yra padaryta, džiugina. Tai išgirdo ir susirinkime dalyvavę rajono savivaldybės atstovai – mero pavaduotojas Algirdas Notkus ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė. Draugijos nariai šįkart ryžosi atkreipti valdžios dėmesį į atokesnėse vietovėse gyvenančių neįgaliųjų poreikius.

Noriūnų gyvenvietėje yra 7 neįgalieji rateliuose, jiems neįmanoma patekti į vietos medicinos punktą, nes nepritaikytas įvažiavimas. Uždarius Naiviuose medicinos punktą, susirgus Skapiškio gydytojai, nebėra pasiekiamų medicinos paslaugų, nėra jokio transporto, kad būtų galima pasiekti Kupiškį. Neseniai rekonstravus Kupiškio–Panevėžio kelią, tinkamai nesutvarkyti kelio ties sankryžomis žymėjimai, vargsta dviratininkai, diskriminuojami kitų eismo dalyvių. Šias problemas savivaldybės atstovai pažadėjo spręsti, domėtis ir atsakyti. Kaip pavyks vykdyti pažadus, bus matyti.

Aptarti ir kiti draugijos einamieji reikalai, neįgaliųjų vasaros poilsio galimybės. Padėkojus aktyviausiems nariams, pasidžiaugus vokalinio ansamblio nauju repertuaru, tradiciškai bendrauta prie kavos, arbatos puodelio. „Mūsų draugija – tikra širdies atgaiva“, – sakė nuoširdžiomis šypsenomis vieni kitus apdovanoję, pasikalbėjimų išsiilgę bičiuliai.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje