Turite fizinę ar kompleksinę negalią – išbandykite asmeninio asistento paslaugą

Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė seminare asmeninio asistento paslaugų organizatoriams.

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

Savivaldybėse įsibėgėja antrasis asmeninio asistento paslaugų bandomojo projekto etapas. Pusšimčiui Kauno ir Šiaulių regionuose gyvenančių proto ir psichikos neįgaliųjų jau išbandžius asmeninio asistento paslaugas, dabar jų naudą vertina fizinę ir kompleksinę negalią turintys asmenys. Planuojama, kad 2019-2021 metais asmeninio asistento paslaugomis galės pasinaudoti 1 593 neįgalieji. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam projektui skirta 4,9 mln. eurų. 

Asmeninio asistento paslaugoms teikti – suvienytos pastangos

Kvietimai dalyvauti bandomajame asmeninio asistento paslaugų projekte praeitą vasarą pasirodė kone visų savivaldybių interneto svetainėse. Paraiškas teikė ir savivaldybių įmonės – socialinių paslaugų centrai, globos namai, ir viešosios įstaigos, įvairios nevyriausybinės organizacijos. Vieni šių paslaugų organizatoriai pasikliovė savo jėgomis, kiti į pagalbą kvietė partnerius.

Lazdijų rajono savivaldybėje šį projektą kuravusi Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė sako, kad iš dviejų juo susidomėjusių nevyriausybinių organizacijų – Neįgaliųjų draugijos ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ padalinio – liko tik pirmoji. „Kadangi šis bandomojo projekto etapas skirtas fizinę ir kompleksinę negalią turintiems asmenims, „Vilties“ bendrijos atstovai, matyt, apsvarstę, kad bus sunku pritraukti kitos negalios asmenis, šios idėjos atsisakė“, – sako V. Strankauskienė.

„O mes rašėme projektą, labai norėjome padėti žmonėms“, – neslepia Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė Černiauskienė. Ji džiaugiasi iš savivaldybės sulaukianti visapusiškos paramos ir palaikymo, o šios atstovai Neįgaliųjų draugiją taip pat laiko atsakingu ir patikimu partneriu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) inicia­tyva sukviestame asmeninio asistento paslaugų teikėjų seminare dalytasi įvairiomis patirtimis – jas jau išbandžiusieji atvirai pasakojo apie tai, kaip pavyko įveikti netikėtus iššūkius, o pradedantieji diskutavo apie, jų manymu, tobulintinas projekto aprašo nuostatas, siūlė aiškiau ir konkrečiau jas apibrėžti.

Lazdijiškės O. Černiauskienė ir V. Strankauskienė seminare sužino daug naudingų dalykų.

Kreiptis asmeninio asistento paslaugos – ne vėlu

Nors asmeninio asistento paslaugos fizinę ir kompleksinę negalią turintiems žmonėms pradėtos teikti pernai rudenį, dar ir dabar ne per vėlu dėl jų kreiptis. Antrasis bandomojo projekto etapas tęsis iki 2021 metų gruodžio 31 dienos, o vienam neįgaliajam tokios pas­laugos bus teikiamos 12 mėnesių, tad per nurodytą laiką jų gavėjų tikrai gerokai padaugės. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybėje iki praėjusių metų gruodžio 31 d. asmeninio asistento paslaugas gavo 25 neįgalieji, o iki projekto pabaigos jų skaičius išaugs net 10 kartų – iki 250 fizinę ar kompleksinę negalią turinčių asmenų.

Vis dėlto, pasak SADM Tikslinės pagalbos skyriaus vyresniosios patarėjos Jurgitos Čiuladaitės-Pritulskienės, svarbu nepamiršti, kad norint gauti asmeninio asistento paslaugas, reikia atitikti tam tikrus kriterijus – jos teikiamos asmenims nuo 16 metų, kuriems nustatytas lengvas, vidutinis, sunkus neįgalumo lygis ar 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis (dėl judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimų ar kompleksinės negalios). Pirmenybė teikiama švietimo įstaigą lankantiems, dirbantiems arba darbo ieškantiems, bendruomenėje savarankiškai gyvenantiems ir paslaugas gaunantiems asmenims bei tiems, kurie laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje. Pasak J. Čiuladaitės-Pritulskienės, į šias prioritetines grupes taip pat būtina atsižvelgti.

Vis dėlto asmeninio asistento paslaugos fizinę ir kompleksinę negalią turintiems asmenims teikiamos ne visose savivaldybėse – Širvintų rajonas ir Neringos miestas neįgaliųjų savarankiškumą skatinančiame projekte dalyvauti nepanoro.

Be neįgaliojo vežimėlio ir visur lydinčios mamos savo gyvenimo neprisimenanti širvintiškė Aldona Vachmistrovičiūtė sako labai laukusi galimybės gauti asmeninio asistento paslaugas. Sąnarių artrogripozės, visus sąnarius pažeidžiančios ligos, nuo gimimo lydima mergina visomis išgalėmis siekia būti savarankiška: studijuoja, dalyvauja įvairiuose projektuose, bent retkarčiais bando išsiversti be artimųjų pagalbos. Asmeninio asistento paslauga ir jai leistų geriau pasijusti, ir merginos mama galėtų daugiau laiko skirti savo poreikiams. „Juk asmeninis asistentas ir turi įgalinti tokius žmones kaip aš siekti savarankiškumo, patiems pratintis prie atsakomybės už savo gyvenimą“, – mintimis dalijasi Aldona. Mergina apgailestauja, kad Širvintų rajono savivaldybė, neatsiklaususi tokios pagalbos labiausiai reikalingų žmonių nuomonės, už juos nusprendė, kad jiems asmeninis asistentas nereikalingas.


Vienas asistentas vienam neįgaliajam?

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija asmeninio asistento paslaugų projektą pradėjo įgyvendinti nuo 8 fizinę bei kompleksinę negalią turinčių žmonių. Pasak O. Černiauskienės, šių paslaugų norintis žmogus pirmiausia kreipiasi į savo seniūniją – parašo prašymą, jos socialiniai darbuotojai įvertina poreikį ir nustato, kiek valandų jam turi būti teikiama asmeninio asistento paslauga.

Asmeninio asistento pagalba gali trukti iki 4 valandų per dieną, ir, atsižvelgus į konkrečius neįgaliojo poreikius, teikiama 7 dienas per savaitę. O. Černiauskienė sako, kad dviem jų padedamiems neįgaliesiems būtent tokios maksimalios pagalbos ir reikia. „Turime insultą patyrusį žmogų – jis gyvena vienas, nepajėgia savarankiškai apsitarnauti. Kol žmogui nenustatytas specialusis slaugos ar bent priežiūros (pagalbos) poreikis, jam padeda asmeninis asistentas“, – pasakoja O. Černiauskienė. Ji neslepia, kad kartais žmogui tenka padėti labiau nei numatyta šių paslaugų aprašuose, nors ir stengiamasi kiek įmanoma daugiau daryti ne už žmogų, bet kartu su juo.

Asmeninio asistento paslaugas teikiančių organizacijų atstovai pasakoja susiduriantys su įvairiais neįgaliųjų pageidavimais – nuo noro, kad jiems skirtas asmeninis asistentas daugiau niekam nepriklausytų, su jais leistų ir savaitgalius, iki to, kad šis žmogus atliktų įvairius buities, ūkio darbus (sutvarkytų namus, paruoštų pietus, nuravėtų daržą ir pan.). Kai kuriose savivaldybėse netgi pasitaikė atvejų, kai sužinoję apie galimybę gauti nemokamas asmeninio asistento paslaugas, neįgalieji sumanė atsisakyti socialinių darbuotojų jiems teikiamos pagalbos, už kurią reikia mokėti savivaldybės nustatytus mokesčius. Gerai, kad savivaldybių darbuotojams patarus, tokiems žmonėms skirtos pagalbos namuose paslaugos buvo ne nutrauktos, o mėnesiui sustabdytos, kad neįgalusis galėtų išbandyti naują galimybę ir apsispręsti – užtenka jam tokios pagalbos, ar vis dėlto reikia daugiau.

Seminaro dalyviams taip pat buvo akcentuota, kad asmeninio asistento pareigos skiriasi ir nuo pagalbos namuose darbuotojo – jis neįgaliojo namuose turi ne atlikti tam tikrus darbus, o tik padėti pačiam žmogui tai padaryti: palydėti jį į ugdymo įstaigą ar dienos centrą, pasitikti po užsiėmimų, kartu nueiti į polikliniką, banką ar kitą įstaigą, padėti susitvarkyti dokumentus ar pan.

Seminare taip pat buvo akcentuojama, kad šių paslaugų organizatoriai su būsimais projekto dalyviais turi iš anksto aptarti, kokios pagalbos neįgalusis gali tikėtis. Tam pildomas specialiai parengtas klausimynas, kuriame, remiantis neįgaliojo pateiktais dokumentais ir informacija, atsižvelgus į kasdienę žmogaus veiklą, individualiai vertinamas asmeninio asistento paslaugų poreikis, asmens pageidaujamas valandų skaičius, asistento savybės.

SADM vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė patikino, kad asmeninio asistento paslauga turėtų tapti nuolatine.

Bandomasis projektas – gera galimybė gauti darbą

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė pasakoja, kad projektui įgyvendinti yra įdarbinti 4 asmeniniai asistentai. Kol kas jie dar nedirba pilnu krūviu, nes paslaugas teikia tik 8 neįgaliesiems, bet ir jų skaičiui pagausėjus daugiau asistentų nebus įdarbinta. Nors asmeniniams asistentams keliami nemaži reikalavimai, o jų darbo užmokestis nėra didelis (net ir dirbant savaitgaliais valandinis įkainis – 5,51 Eur), pasak O. Černiauskienės, Lazdijuose nebuvo sunku jų rasti. „Rajonuose gana didelis nedarbas, o čia gera galimybė įsidarbinti, – pasakoja neįgaliųjų organizacijos vadovė. – Sužinojusios, kad galės dalyvauti šiame projekte, būsimos darbuotojos savo inicia­tyva važiavo mokytis, kad turėtų reikalaujamą kvalifikaciją. Turime asistentę ir su bakalauro diplomu.“

Tiesa, pasak O. Černiauskienės, vien pažymėjimo apie baigtus mokslus nepakanka. Svarbu, kad socialinis darbas žmogui „liptų“. Be to, prieš paskiriant neįgaliajam jam padėsiantį žmogų, labai svarbu atsižvelgti ne tik į jo lūkesčius, bet ir abiejų charakterius, asmenines savybes, žiūrėti, kad jie vienas kitam tiktų. „Asmeninis asistentas turi būti pasirengęs lanksčiai reaguoti į besikeičiančius neįgaliojo poreikius, gebėti prie jų prisitaikyti. Pavyzdžiui, žmogus nori nueiti į koncertą ar kokį nors neplanuotą renginį – iš anksto visko juk nenumatysi“, – pasakoja neįgaliųjų draugijos vadovė.


Ar bandomasis projektas taps nuolatine paslauga?

O. Černiauskienė sako, kad jų rajone asmeninio asistento paslaugos vertinamos labai palankiai. „Žmonėms tai didelis palengvinimas“, – neabejoja ji ir prasitaria neretai sulaukianti šiomis paslaugomis besinaudojančių žmonių klausimo: „O kas toliau mumis rūpinsis?“ – Sakau, kad per metus išmokysim savarankiškai gyventi ir mūsų jau nebereikės“, – nusišypso ji, bet neslepia nerimo, kad kai kuriems neįgaliesiems be tokios pagalbos bus tikrai labai sunku.

Rajono savivaldybės atstovė V. Strankauskienė sako besitikinti, kad bandomajam projektui pasiteisinus asmeninio asistento paslaugas SADM įtrauks į socialinių paslaugų katalogą ir jos bus teikiamos nuolat. Tai patvirtina ir ministerijos vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė. Pasak jos, asmeninio asistento pagalba turėtų tapti nuolatine, įstatymo reglamentuota paslauga, su jai numatytomis lėšomis, o bandomasis projektas leis pamatyti silpnąsias vietas, patobulinti aprašus, kad šiai paslaugai tapus nuolatine ji būtų teikiama sklandžiai.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje