Ir negalėdamas laisvai judėti veržiasi į meno pasaulį

„Druskininkų krašto tautotyros metraščio“ pristatyme S. Lyniką kalbina biblio­tekos direktorė L. Žėkienė.

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

Saulius Lynikas – gydytojas terapeutas, žinomas ir gerbiamas ne tik druskininkiečių, bet ir iš kitų šalių į sanatorijas gydytis atvykstančių žmonių. Vienoje jų, būtent „Eglėje“, darbavosi net 29-erius metus. Buvo mylimas gydytojas ir aktyvus visuomenininkas, 1990–1995 m. - pirmos kadencijos Druskininkų miesto tarybos deputatas.

Deja, 2003 m. jam buvo diag­nozuota išsėtinė sklerozė, teko atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį. Džiaugsmas užlieja širdį, kad S. Lynikas, nors ir sunkiai sirgdamas, bent mintimis veržiasi į galaktiką, Grįžulo ratais darda per gyvenimo vieškelius, grimzta į apmąstymų gelmes. Jis atspausdino ir kitoms kartoms paliko savos giminės metraštį.

Saulius augo ir brendo nepaprastoje aplinkoje – šeimoje buvo žadinamas žinių troškimas, kilnaus elgesio siekis, gilūs religiniai jausmai. Joniškyje, erdviame mediniame name, kur gyveno jau ketvirta Lynikų giminės karta, iš motinos, o vėliau ir vyriausios sesers Marytės, lūpų skambėjo Maironio, B. Brazdžionio, B. Sruogos, J. Baltrušaičio, M. Cvetajevos, A. Bloko eilės.

Didžiausias S. Lyniko kūrinys – 76 puslapių „Nauji Kipšo laiškai“, pasirodę 2000-aisiais. „Nelabieji, įvilioję žmones į pinkles, taip gudriai juos apmulkina, jog šie jau nebesiveržia į dangiškas aukštybes, o patraukia priešingon pusėn ir grimzta į pragaro tamsybių bedugnę“, – taip šioje aštroko humoro knygoje autorius nusako jos turinį.

Pastaraisiais metais spaudoje ir internete paskelbta 40 Sauliaus tekstų įvairiomis temomis, nors rašyti kompiuteriu jam kaskart vis sunkiau – tai daro vien kairės rankos pirštu!

Praėjusių metų gruodį miesto savivaldybės viešojoje biblio­tekoje buvo pristatyta „Druskininkų krašto tautotyros met­raščio“ II dalis. Publikacija „O širdis nyra į brangius prisiminimus“ skirta S. Lynikui. Jis sulaukė didžiulio pilnos salės žiūrovų dėmesio, buvo ypač gražiai pagerbtas. Per renginį skaitė savo kūrinį „Ką pasakytų Ezopas“.

Vertindama S. Lyniko talentą ir pastangas kurti grožį, Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“ tarybos susirinkime priėmė jį į savo gretas. Tikimės, kad šis meno žmonių sambūris Sauliui suteiks stiprybės toliau tęsti kūrybinius sumanymus.

Eugenija SIDARAVIČIŪTĖ
Antano Ruginio nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje